​​

Start
Sted Metal Hovedstaden, Lokale H
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Kære lærling

Du indkaldes til generalforsamling og information/debat om den nye overenskomst OK23 i Metal Ungdom Hovedstaden.

Program og dagsorden:

  1. Velkomst v/lærlingeformand Helene Glundholt
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Beretning og debat
  4. Overenskomst OK23 - Debat
  5. Valg af lærlingeformand
  6. Eventuelt.

Der serveres mad og drikke på mødet.

Med venlig hilsen

Metal Ungdom Hovedstaden


Tilmeldingsfristen er overskredet.