​​

Start
Sted Jensen Industrial Group A/S, Ejner Jensens Vej 1, 3700 Rønne
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Tilmeld dig temamødet, der holdes onsdag den 19. juni 2019 kl. 17:00-19:00 hos Jensen Industrial Group, Ejner Jensens Vej 1, 3700 Rønne, og få konkrete tips til dit arbejde som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og til relevante kurser og uddannelse.

Det handler temamødet om:
Få den nødvendige tid til dit arbejdsmiljøarbejde
Hjælp til at løse arbejdsmiljøproblemerne, når ledelsen ikke vil
Relevante kurser og uddannelse inden for arbejdsmiljø
Styrk din indflydelse på virksomhedens planlægning og investeringer
Skab opbakning til dit arbejdsmiljøarbejde fra kolleger og ledelse

Dorte Pedersen og Jan Toft Rasmussen fra Miljø- og Socialsekretariatet i Dansk Metal giver gode råd til det praktiske arbejde.

Jørn Berg, som er arbejdsmiljørepræsentant på Jensen Danmark, vil sammen med Kathrine Holm Nilson, som er HR & Shared Service Manager på Jensen Danmark fortælle, hvordan de har organiseret deres daglige samarbejde med ledelsen om arbejdsmiljøet på Jensen Danmark.  Mødet sluttes af med en rundvisning på virksomheden.

Vi serverer en lækker sandwich og forfriskninger.

Tilmeldingsfristen er overskredet.