​​

Start
Sted LO Aalborg
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

LO Aalborg invitere til fyraftensmøde med Borgmester Thomas Kastrup-Larsen d. 7. august fra kl. 17-19 på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

Tilmeldingsfristen er overskredet.