​​

Start
Sted Metal Sydøst Maribo, Brovejen 35, 4930 Maribo
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Temamøde om psykisk arbejdsmiljø og stress. Mødes afholdes sammen med de andre forbundi LO/FH.

Tilmeldingsfristen er overskredet.