​​

Start
Sted Metal Hovedstaden, lokale H, kælderen
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding


Indkaldelse til årsmøde i Transportsekretariatet

Tirsdag den 26. oktober 2021, kl. 17.30

i Metal Hovedstaden, Lyngsiehus, Nyropsgade 25 i kælderen.

Der er spisning fra kl. 16.30 - 17.15.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 19. oktober 2021.

Tilmeldingsfristen er overskredet.