​​

Start
Sted Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Du inviteres til møde med forbundsformand Claus Jensen, næstformand René Nielsen, hovedkasserer John Larsen og forbundssekretær Majken B. Kidmose.


Mødet holdes onsdag den 17. august 2022 fra kl. 09:00-13:15 hos Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV.

PROGRAM
Kl. 08:00-09:00                 Ankomst og morgenmad
Kl. 09:00-12:30                  Møde med forbundsledelsen
Kl. 12:30-13:15                    Frokost

Der udbetales 1/1 daglønstab eller afdelingsgodtgørelse og transport dækkes efter gældende regler.

Venlig hilsen

Metal Luftfart


Tilmeldingsfristen er overskredet.