​​

Start
Sted Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Du inviteres til møde med forbundsformand Claus Jensen, næstformand René Nielsen, hovedkasserer Torben Poulsen og forbundssekretær Majken B. Kidmose.

Mødet holdes tirsdag den 22. januar 2019 fra kl. 09:00-12:30 hos Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers.
Efter frokost, kl. 13:30, holdes der fælles møde for regionen, der forventes at slutte kl. 15:00.

PROGRAM
Kl. 08:00-09:00 Ankomst og morgenmad
Kl. 09:00-12:30 Møde med forbundsledelsen
Kl. 12:30-13:30 Frokost

Kl. 13:30-15:00 Regionsmøde: Aftalt uddannelse v/ Anette Lindemann Carlsen og Finn Brøndum, Industriens Uddannelser.

Lige som sidste år, inviterer forbundet alle TR og AMR, der er valgt i perioden 1/12-2017-30/11-2018 med til mødet. Der udbetales 1/1 daglønstab eller afdelingsgodtgørelse og transport dækkes efter gældende regler.
Tilmelding til mødet skal ske senest den 3. januar 2019.

Husk at angiv ved din tilmelding, om der skal udbetales daglønstab eller afdelingsgodtgørelse, eller om du er offentlig ansat.

Venlig hilsen

Claus Jensen /
                         Majken B. Kidmose

Tilmeldingsfristen er overskredet.