​Efteruddannelse er, når du tager kurser eller uddannelse inden for dit nuværende fag eller på samme niveau som din faglærte uddannelse. Du kan efteruddanne dig, når du er i job, er ledig eller på efterløn.

Læs mere om efteruddannelse

Find kurser på amukurs.dk

​Videreuddannelse er, når du tager kurser eller uddannelse, der bygger oven på niveauet for din nuværende uddannelse. Du kan videreuddanne dig, når du er i job, er ledig eller på efterløn.

Læs mere om videreuddannelse

Læs mere om videreuddannelse på UddannelsesGuiden

Find først de kurser eller den uddannelse, du vil tage. Planlæg så dit uddannelsesforløb med din arbejdsgiver eller dit jobcenter. Søg derefter økonomisk tilskud. 

Find kurser til efteruddannelse

Find kurser til videreuddannelse

Se hvordan du søger økonomisk tilskud

​Du kan uddanne dig, mens du er i job. Uddannelsen kan være virksomhedsrettet og betalt af arbejdsgivere. Du kan også selv vælge uddannelsen og skal så søge tilskud til fra en kompetencefond.

Læs mere om efteruddannelse

Se hvordan du søger økonomisk tilskud

Som ledig har du mulighed for at tage kurser og uddannelse som led i din jobplan.

Kontakt dit jobcenter og hør nærmere.

Læs mere om uddannelse og dagpenge

Du kan søge SVU-støtte (Statens Voksenuddannelsesstøtte), VEU-godtgørelse (Voksen Efteruddannelsesstøtte), tilskud fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) eller andre kompetencefonde, alt efter hvilken overenskomst du arbejder under. Søger du tilskud fra en kompetencefond, skal du ofte også søge SVU eller VEU.

Læs mere om mulighederne for økonomisk tilskud her.

​Akademiuddannelser er videreuddannelse for faglærte eller folk med en gymnasieuddannelse. Varighed op til 3 år. Du kan tage den, mens du fortsat er i arbejde. 

Læs mere om akademiuddannelser

Tag en akademiuddannelse online

​Virksomheden betaler lønomkostninger og deltagerbetaling, hvis uddannelsen er rettet mod virksomheden. Har du selv valgt uddannelsen, skal du selv søge tilskud fra din kompetencefond til at dække deltagergebyr, materialeudgifter og tilskud til løn.

Se hvordan du søger økonomisk tilskud

​EUD er en erhvervsuddannelse. Den foregår på en erhvervsskole, har oftest et praktikforløb og afsluttes med en svendeprøve.

Læs mere om erhvervsuddannelser

​De over 90 uddannelser på Dansk Metals område ligger inden for hovedindgangene:

- Bil, fly og andre transportmidler
- Medieproduktion
- Produktion og udvikling
- Strøm, it og styring.

Læs mere om uddannelserne

​EUX er en erhvervsuddannelse med studiekompetence. Den foregår på en erhvervsskole, har et praktikforløb og afsluttes med både svendeprøve og EUX-eksamen. En EUX-uddannelse giver mulighed for at arbejde som faglært eller læse videre.

Se mere om EUX-uddannelserne

Centres of Excellence tilbyder talentfulde elever undervisning på ekstra højt niveau. Muligheden er for elever, der både har evnerne og lysten til at gøre noget ekstra ud af uddannelsen.

Læs mere om Centres of Excellence

​Som ufaglært, der har arbejdet med fagligt relevant arbejde ift. en metaluddannelse gennem flere år, kan du få faglig anerkendelse og opnå status som faglært.

Din virksomhed skal være medlem af Dansk Industri eller Arbejdsgiverne.

Se kravene og læs mere om faglig anerkendelse

​Du kan supplere din erhvervsuddannelse med en række kurser, der giver dig bevis på specialkompetencer. Du kan opnå supplerende uddannelsesbevis inden for automatiktekniker, datatekniker, it-supporter, køletekniker og smed (rustfri).

Du skal også have haft 18 måneders faglig relevant beskæftigelse.

Find ansøgninger og læs mere

​15-17 årige kan som trainee på en virksomhed (maks. 6 mdr.) afprøve et fag inden for industriens uddannelser. Lønnen følger overenskomsten.

Læs mere om trainee-ordningen

Få hurtigt overblik over ordningen i pjece

​Er du over 25 år, ufaglært eller har du en forældet uddannelse, kan du i mange tilfælde tage en erhvervsuddannelse som voksenlærling. Voksenlærlingen får voksenlærlingeløn, og virksomheden får voksenlærlingetilskud.

Søg om at blive voksenlærling

Læs mere om voksenlærlinge-ordningen