​En advarsel er en påtale som din arbejdsgiver giver dig, hvis du har gjort et eller andet, der er i strid med reglerne på din arbejdsplads. Det kan fx være at du ikke har nået at melde dig syg eller at du er gået fra din arbejdsplads før tid.

​Konsekvensen er at du skal ændre din adfærd. Det skal være tydeligt i advarslen, hvordan du kan rette op på problemerne, der førte til advarslen, og hvad konsekvenserne er, hvis du ikke gør det. En af konsekvenserne er som regel, at du bliver fyret; i værste fald, at du bliver bortvist.

Der er ofte aftaler på den enkelte virksomhed, der udsteder retningslinjer for advarsler, afskedigelser m.v.

​Din arbejdsgiver kan både bruge en mundtlig og skriftlig advarsel i en eventuelt senere sag om afskedigelse, men en skriftlig advarsel har større vægt, da den er dokumenteret.

Advarslen skal beskrive, hvad arbejdsgiveren mener, du har gjort forkert, og hvad konsekvenserne vil være, hvis det inden for rimelig tid sker igen.

​Hvis du mener, at advarslen er uberettiget, skal du straks gå til din tillidsrepræsentant eller din lokale Metal-afdeling og bede dem om at tage sig af sagen.

En løsning kan være at protestere over advarslen. Så vil den protest indgå i en evt. fremtidig sag.