Det skal du være opmærksom på

  • Send linket videre til din arbejdsgiver, hvis der er brug for en standardkontrakt.
  • Få kontrolleret din kontrakt i din lokale Metalafdeling, inden du skriver under.
  • Standardkontrakterne kan enten udfyldes på en computer eller printes ud.
  • Få hjælp til at tjekke, at kontrakten er udfyldt korrekt.