​En kundeklausul er en aftale i ansættelseskontrakten om, at du efter ansættelsens ophør ikke må blive ansat hos din arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser.

​En konkurrenceklausul er en aftale i ansættelseskontrakten om, at du efter ansættelsens ophør ikke må blive ansat i en konkurrerende virksomhed eller starte selvstændig virksomhed op, der tilbyder de samme ydelser.

​Konkurrenceklausuler påvirker dine fremtidige jobmuligheder og din værdi på arbejdsmarkedet. Samtidig kan klausulen gøre det sværere at opnå lønforhøjelse, da du har begrænsede muligheder for at søge andre jobs, hvor du bruger din faglige viden og brancheindsigt.

​Hvis det er muligt, skal du undgå det. Det kan dog være afgørende for, om du får jobbet eller ej – i så fald handler det om at begrænse skadens omfang.

Det kan fx gøres ved at klausulen kun gælder i 6 måneder efter fratrædelsen eller at området, der anses for konkurrerende, er indskrænket.

Er du i tvivl skal du kontakte din lokale Metal-afdeling

​Hvis dit ansættelse har varet 3 måneder eller mindre gælder en konkurrenceklausul slet ikke.

Hvis dit ansættelse har varet 6 måneder eller mindre, kan klausulen højest gælde i 6 måneder efter fratrædelsen.

Har du været ansat i mere end 6 måneder gælder klausulen i det tidsrum, der er aftalt i din ansættelseskontrakt.

​Er du ansat som funktionær, skal din arbejdsgiver betale dig kompensation i hele perioden efter din fratrædelse, hvor konkurrenceklausulen er gældende.

Er du ikke funktionær, afhænger din ret til kompensation af aftalen, der er indgået i din ansættelseskontrakt.

​Kompensationen betales løbende i hele den periode klausulen er gældende, dvs. efter fratrædelsen. Kompensationen skal som minimum være 50 pct. af din løn på fratrædelsestidspunktet.

Kompensationen for de første 3 måneder skal udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelsen. Herudover betales kompensationen månedsvis.

Hvis du som funktionær tager andet passende arbejde i klausulperioden, modregnes din løn fra dette arbejde i kompensationsbeløbet. Dette gælder dog ikke engangsbeløbet.

​Ja. Arbejdsgiveren kan opsige en aftalt konkurrenceklausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis du som funktionær fratræder senest 6 måneder efter at klausulen er blevet opsagt, har du ret til engangsbeløbet for de første 3 måneder.

​Ja. Kompensationsbeløbet bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist funktionæren. I dette tilfælde er du som funktionær stadig bundet af klausulens forpligtigelser.

​Ja. Kompensationsbeløbet bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist dig eller du har overtrådt klausulens forpligtigelser.

I begge tilfælde er du fortsat bundet af klausulen, selvom du ikke længere modtager kompensation.