​Du har krav på en ansættelseskontrakt, hvis du arbejder mere end 8 timer om ugen. Du skal have den senest 1 måned efter ansættelsen.

Hvis dine ansættelsesforhold ændres væsentligt, har du også krav på at få en ny ansættelseskontrakt, eller en tilføjelse til den du har, hvor dine nye forhold er beskrevet.

​Hvis du ikke får en ansættelseskontrakt, har du krav på en erstatning. Metal hjælper dig med at køre sagen.

​Hvis det er muligt, skal du undgå det. Det kan dog være afgørende for, om du får jobbet eller ej – i så fald handler det om at begrænse skadens omfang.

Det kan fx gøres ved at klausulen kun gælder i 6 måneder efter fratrædelsen eller at området, der anses for konkurrerende, er indskrænket.

Er du i tvivl skal du kontakte din lokale Metal-afdeling.

Få svar på dine spørgsmål om kunde- eller konkurrenceklausuler

​En tidsbegrænset ansættelse (også kaldet en korttidskontrakt) har, i modsætning til en almindelig ansættelse, et fastsat tidspunkt for hvornår din ansættelse slutter.

Det kan enten være en bestemt dato, ved en opgaves gennemførsel eller når en bestemt, nærmere defineret, begivenhed indtræffer.

​Det er ikke meningen, at arbejdsgiveren igen og igen kan ansætte medarbejdere på korttidskontrakter, fordi de er nemmere at slippe af med. Medarbejderne har ret til at få mulighed for den sikkerhed og tryghed, der ligger i at have en fast ansættelse.

Korttidskontrakter kan forlænges, hvis der er tale om særlige forhold der gør sig gældende, fx at en bestemt arbejdsopgave ikke er blevet færdig til et bestemt tidspunkt eller at der er opstået pludselige ting på arbejdspladsen af midlertidig karakter.

Pludselige ting kan være sygdom, at en kollega går på barselsorlov eller har pligt til at påtage sig et borgerligt ombud, fx være domsmand i en retssag.

​Ja. Som tidsbegrænset ansat har du ret til at blive behandlet på lige vilkår med fastansatte kolleger og nyde de samme rettigheder i forhold til fx løn, ferie og arbejdsmiljø.

Hvis du alligevel oplever forskelsbehandling, er du berettiget til en erstatning.

Kontakt din lokale Metal-afdeling, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

​Din arbejdsgiver har pligt til at hjælpe dig med at opnå fastansættelse i virksomheden, fx ved at oplyse dig om mulighederne for relevant uddannelse eller anden opkvalificering.

​Nej. Ansatte i vikarbureauer, der stilles til rådighed for virksomheder, er ikke omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse.