Det skal du huske, hvis du bliver syg eller skadet af arbejdet

  • Din arbejdsgiver skal anmelde skaden – også selvom den ikke medfører fravær – senest 9 dage efter, at skaden er sket, til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen.
  • Din læge skal anmelde erhvervssygdommen til Arbejdsskadestyrelsen senest 9 dage efter, at lægen er blevet opmærksom på, at sygdommen kan skyldes dit job.
  • Husk at spørge din arbejdsgiver eller din læge, om skaden eller sygdommen er anmeldt.
  • Hvis arbejdsskaden medfører mindst 1 dags fravær udover skadesdagen, skal den også anmeldes til Arbejdstilsynet.
  • Både arbejdsulykker og erhvervssygdomme skal anmeldes digitalt på easy.dk
  • Arbejdsgivere, som ikke anmelder en arbejdsulykke, får en bøde.

​Hvis din fysiske eller psykiske tilstand er blevet forværret på grund af arbejdsskaden, kan du få godtgørelse for varigt mén. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer forværringen af din helbredstilstand på grundlag af en ”Méntabel”. Hvis dit varige mén som følge af arbejdsskaden er mindst 5% er du berettiget til en godtgørelse beregnet ud fra ménets størrelse.

​Hvis din arbejdsskade anerkendes, kan du få dækket behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Der ydes også erstatning til efterladte børn eller ægtefælle, hvis en arbejdsskade har medført døden.

​Når du anker en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan Ankestyrelsen:

- Nedsætte din erstatning.
- Helt eller delvist ændre Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.
- Sende sagen tilbage til Arbejdsmarkedets Erhvervssikringen til ny behandling.
- Nå frem til samme resultat som Arbejdsmarkedets Erhvervssikringen.

Du kan altså risikere at få mindre end det, du har fået af Arbejdsmarkedets Erhvervssikringen. En ændring til skade for dig sker dog kun, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse er forkert. En ændring betyder normalt ikke, at du skal betale erstatningen tilbage. Kun i enkelte sager og under særlige forhold kan der blive tale om en modregning.

​Hvis du selv anker mén-afgørelsen til Ankestyrelsen, får du den fastsatte godtgørelse udbetalt fra din arbejdsgivers forsikringsselskab alligevel. Din egen anke har ikke opsættende virkning.

En klage fra din arbejdsgivers forsikringsselskab til Ankestyrelsen betyder, at beløbet ikke skal udbetales, før klagesagen er afgjort. Du kan dog i nogle tilfælde få et forskud udbetalt. Tal med forsikringsselskabet om det.

​Nej. En klage over afgørelsen om behandlingsudgifter til Ankestyrelsen betyder ikke, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stopper den videre behandling af sagen vedrørende varigt mén og tab af erhvervsevne.

​Du skal sende et brev til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 4 uger efter afgørelsen. Kan du ikke nå det, så send en anke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og skriv, at du sender din begrundelse for anken senere. Jo hurtigere du sender din begrundelse for anken, jo hurtigere kan de behandle den.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ser på indholdet af din klage og vurderer, om de kan komme til et andet resultat, hvis de genvurderer sagen. Du får derefter besked om hvorvidt:

- De træffer en ny afgørelse ud fra klagen.
- De skaffer nye oplysninger og behandler sagen igen.
- De sender sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

​Hvis du modtager en løbende erstatning for en arbejdsskade, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring have besked, hvis der sker ændringer i forhold til din økonomi og din arbejdssituation. Det kan nemlig medføre en ændring i din ret til erstatning.

Du har pligt til at give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besked, hvis du får en højere indtægt end den, som din erstatning er beregnet ud fra. Hvis du tjener flere penge, bliver din erstatning sat ned eller stopper helt.

Du skal også give Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besked, hvis du ønsker din sag genoptaget, fordi forhold i dit liv er forværret. Det kan eventuelt medføre en højere erstatning.

​En løbende ydelse for tab af erhvervsevne er skattepligtig, mens engangserstatning ikke er skattepligtig.

Har du modtaget en endelig afgørelse om løbende erstatning for tab af erhvervsevne, kan du få erstatning for op til 50 % erhvervsevnetab udbetalt på en gang. Du skal bare ringe eller skrive til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og bede dem omsætte den løbende ydelse til et kapitalbeløb. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan beregne beløbet for dig.

​Din arbejdsgivers forsikringsselskab udbetaler erstatningen. Det samme gælder omkostningerne ved, at sagen bliver behandlet hos Arbejdsskadestyrelsen.

En erstatning bliver normalt udbetalt inden 4 uger efter afgørelsen. Hvis ikke det sker, har du ret til renter fra forsikringsselskabet.

Hvis forsikringsselskabet anker Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, bliver udbetalingen udsat, så længe Ankestyrelsen behandler sagen. Hvis du vil vide mere om udbetalingen af din erstatning, kan du kontakte forsikringsselskabet.

​Nej. Din arbejdsgiver må kun få de oplysninger, der vedrører virksomheden.

Kun i de særlige tilfælde, hvor din arbejdsgiver ikke har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, har han/hun partsstatus i sagen og kan få en kopi af sagens akter, med undtagelse af de personlige oplysninger som ikke har betydning for arbejdsskaden.

​Det skyldes, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på nuværende tidspunkt ikke kan tage stilling til, hvad dit varige mén og tab af erhvervsevne er. Man udsætter derfor sagen i 9 måneder, fordi man forventer, at din tilstand i den periode vil blive afklaret. Udsættelsens varighed afhænger af skaden.

Når de 9 måneder er gået, sender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dig et brev, hvor du skal oplyse, hvordan din tilstand er, hvilke behandlinger du eventuelt har været til, og hvorvidt du er i arbejde.

Ud fra dine svar henter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring de manglende oplysninger, og træffer herefter en afgørelse om dit mén og dit tab af erhvervsevne. I nogle tilfælde træffer de en midlertidig afgørelse og tager sagen op igen senere.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal først have erklæringen fra speciallægen. Derefter skal den vurderes af en sagsbehandler, som skriver en indstilling til en af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings lægekonsulenter.

Når sagen har været drøftet med lægekonsulenten, kan de træffe en afgørelse om mén, medmindre lægekonsulenten ønsker yderligere oplysninger.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring giver dig kun mulighed for at kommentere de oplysninger i sagen, du ikke kender i forvejen, og som kan være til skade for dig i en afgørelse.

Det betyder bl.a. at de breve du modtager, der er sendt til din arbejdsgiver og hvor der står kopi på, kun er til din orientering, så du kan følge med i hvad der sker i din sag.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal hente oplysninger flere forskellige steder fra, der kan være forskellige undersøgelser og høringer, hvilket samlet set medfører en vis sagsbehandlingstid.

3 måneder efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget din anmeldelse om arbejdsskaden, får du i et brev besked om, hvorvidt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil vurdere spørgsmålet om erstatning.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikringeller din arbejdsgivers forsikringsselskab skal have modtaget anmeldelsen af hændelsen inden for 1 år efter, at hændelsen indtraf.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan dog dispensere anmeldelsesfristen, men der skal være en rimelig grund. Du skal dokumentere ulykken, og at den er årsag til generne i dag. Endelig skal ulykken have haft erstatningsberettigede følger i form af mén, behandlingsudgifter eller tab af erhvervsevne.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at de betingelser er opfyldt, kan de anerkende ulykken, selv om den er for sent anmeldt.

 Anbefalet til dig

 

 

Indstil din arbejdsplads til Arbejdsmiljøprisenhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Indstil-din-virksomhed-til-Arbejdsmiljøprisen.aspxIndstil din arbejdsplads til ArbejdsmiljøprisenKender du en virksomhed, som har styr på arbejdsmiljøet? Så kan du indstille den til Arbejdsmiljøprisen 2023. Fristen er overskredet.GP0|#2eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b;L0|#02eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b|Arbejdsmiljø;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Svejsere tilbydes gratis vaccination mod pneumokoksygdomhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/tilbud-om-vaccine-til-svejsere.aspxSvejsere tilbydes gratis vaccination mod pneumokoksygdomSvejsere, som bliver smittet med pneumokokker, har mindst fordoblet risiko for at få alvorligt sygdomsforløb. Derfor tilbydes svejsere gratis vaccination mod smitte frem til udgangen af 2022.GP0|#2eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b;L0|#02eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b|Arbejdsmiljø;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Private virksomheder med op til 100 ansatte kan få tilskud til bedre arbejdsmiljøhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Faa-tilskud-til-at-forebygge-nedslidning-og-arbejdsulykker.aspxPrivate virksomheder med op til 100 ansatte kan få tilskud til bedre arbejdsmiljøNu kan flere virksomheder få tilskud til bedre arbejdsmiljø.GP0|#2eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b;L0|#02eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b|Arbejdsmiljø;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Guide: Bliv vinterklarhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/bliv-vinterklar.aspxGuide: Bliv vinterklarKulde, træk og glatte veje. Når vinteren sætter ind, kan sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen blive udfordret, hvis man arbejder udendørs eller i et råhus. Få overblik over reglerne her. GP0|#2de5b8e5-a421-4905-bd2c-93e63072175a;L0|#02de5b8e5-a421-4905-bd2c-93e63072175a|Arbejdsulykker;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Klare linjer: Kampen mod psykisk overlast og nedslidning på jobbet bliver styrkethttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/klarelinjerompsykiskarbejdsmiljø.aspxKlare linjer: Kampen mod psykisk overlast og nedslidning på jobbet bliver styrketNy lovgivning skal gøre det mere håndgribeligt at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i de enkelte virksomheder.GP0|#2eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b;L0|#02eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b|Arbejdsmiljø;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/COVID-19-kan-anerkendes-som-arbejdsskade.aspxCOVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade Får du COVID-19 på jobbet, kan du få anerkendt det som en arbejdsskade. Dansk Metal kan hjælpe dig med sagen. GP0|#48b1fd7c-a00d-4ce1-af12-c8a22d13a835;L0|#048b1fd7c-a00d-4ce1-af12-c8a22d13a835|Arbejdsskader;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c