​Små skader, der ikke bliver anmeldt i første omgang, skal anmeldes senere, hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden skete. I dette tilfælde skal skaden anmeldes senest på 5-ugers-dagen for skadens indtræden.

​Selvom det er din arbejdsgivers pligt at anmelde, viser erfaringen at det desværre ikke altid sker. Derfor er det vigtigt, at du selv følger op på at anmeldelse rent faktisk har fundet sted. Hvis ikke du modtager nogen bekræftelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på at din skade er anmeldt kan din afdeling hjælpe dig med at finde ud af om sagen er anmeldt korrekt. Er den ikke det, kan din afdeling hjælpe dig med at anmelde ulykken. Det er vigtigt at du følger op på anmeldelse inden et år efter skaden, da fristen for senere anmeldelse som udgangspunkt er på ét år.
Find din afdeling her.

​Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en ulykke, hvis denne betyder, at du kan have ret til ydelser efter arbejdsskadeloven. Det kan for eksempel være dækning af behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsgiver skal som udgangspunkt anmelde alle ulykker til sit forsikringsselskab senest 9 dage efter, at ulykken er sket. Helt bagatelagtige skader - som for eksempel et blåt mærke - skal dog ikke anmeldes.

 

​Arbejdsgiveren skal først og fremmest bruge sin arbejdspladsvurdering (APV) til at undersøge, om der er arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, som kan medføre
arbejdsskader og -ulykker. APV’en skal også indeholde en handlingsplan med løsninger.

Hvis en arbejdsleder bliver bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal han/hun ifølge Arbejdsmiljøloven sørge for at afværge faren. Hvis arbejdslederen ikke kan afværge faren på stedet, skal han/hun straks gøre arbejdsgiveren bekendt med problemet.

På samme måde skal de ansatte gøre et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren opmærksom på fejl eller mangler, hvis de ikke selv kan rette dem.

Hvis arbejdsgiveren er i tvivl om arbejdsforholdene er forsvarlige, skal der bruges sagkyndig bistand til at få det undersøgt.

Læs mere om APV på Arbejdstilsynets hjemmeside

Se Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

Se Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder

Se Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed

Se Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder

​Arbejdsgiveren skal have udarbejdet rapporter over arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker. Rapporterne skal indeholde beskrivelser af hændelsesforløb med henblik på at finde årsager og løsninger, som forhindrer gentagelser. Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i disse undersøgelser og have adgang til de lister og rapporter, som udarbejdes om arbejdsulykkerne.

Arbejdsgiveren skal desuden give virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentanten) adgang til anmeldelsen og den tilskadekomne skal have en kopi af anmeldelsen.

Se reglerne i bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

 Læs mere om arbejdsskader

 

 

Få tilskud til at forebygge nedslidning og arbejdsulykkerhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Faa-tilskud-til-at-forebygge-nedslidning-og-arbejdsulykker.aspxFå tilskud til at forebygge nedslidning og arbejdsulykkerNu kan private virksomheder med op til 50 ansatte få tilskud til bedre arbejdsmiljø.GP0|#2eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b;L0|#02eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b|Arbejdsmiljø;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Guide: Bliv vinterklarhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/bliv-vinterklar.aspxGuide: Bliv vinterklarKulde, træk og glatte veje. Når vinteren sætter ind, kan sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen blive udfordret, hvis man arbejder udendørs eller i et råhus. Få overblik over reglerne her. GP0|#2de5b8e5-a421-4905-bd2c-93e63072175a;L0|#02de5b8e5-a421-4905-bd2c-93e63072175a|Arbejdsulykker;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Klare linjer: Kampen mod psykisk overlast og nedslidning på jobbet bliver styrkethttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/klarelinjerompsykiskarbejdsmiljø.aspxKlare linjer: Kampen mod psykisk overlast og nedslidning på jobbet bliver styrketNy lovgivning skal gøre det mere håndgribeligt at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i de enkelte virksomheder.GP0|#2eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b;L0|#02eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b|Arbejdsmiljø;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/COVID-19-kan-anerkendes-som-arbejdsskade.aspxCOVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade Får du COVID-19 på jobbet, kan du få anerkendt det som en arbejdsskade. Dansk Metal kan hjælpe dig med sagen. GP0|#48b1fd7c-a00d-4ce1-af12-c8a22d13a835;L0|#048b1fd7c-a00d-4ce1-af12-c8a22d13a835|Arbejdsskader;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Har du fået erstatning for en arbejdsskade? Ny afgørelse kan måske sikre dig merehttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/erstatningefterloensbidrag.aspxHar du fået erstatning for en arbejdsskade? Ny afgørelse kan måske sikre dig mereHar du fået erstatning for en arbejdsskade og mistet efterlønspræmie? Ny afgørelse kan sikre dig erstatningGP0|#48b1fd7c-a00d-4ce1-af12-c8a22d13a835;L0|#048b1fd7c-a00d-4ce1-af12-c8a22d13a835|Arbejdsskader;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Av min hudhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Av-min-hud.aspxAv min hudSprækker, skaller eller bløder din hud? Eksem er den mest udbredte arbejdsskade i industrien. Det lyder måske ufarligt, men kan betyde lange sygemeldinger, ledighed og problemer i privatlivet.GP0|#48b1fd7c-a00d-4ce1-af12-c8a22d13a835;L0|#048b1fd7c-a00d-4ce1-af12-c8a22d13a835|Arbejdsskader;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c