​Små skader, der ikke bliver anmeldt i første omgang, skal anmeldes senere, hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden skete. I dette tilfælde skal skaden anmeldes senest på 5-ugers-dagen for skadens indtræden.

​Selvom det er din arbejdsgivers pligt at anmelde, viser erfaringen at det desværre ikke altid sker. Derfor er det vigtigt, at du selv følger op på at anmeldelse rent faktisk har fundet sted. Hvis ikke du modtager nogen bekræftelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på at din skade er anmeldt kan din afdeling hjælpe dig med at finde ud af om sagen er anmeldt korrekt. Er den ikke det, kan din afdeling hjælpe dig med at anmelde ulykken. Det er vigtigt at du følger op på anmeldelse inden et år efter skaden, da fristen for senere anmeldelse som udgangspunkt er på ét år.
Find din afdeling her.

​Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en ulykke, hvis denne betyder, at du kan have ret til ydelser efter arbejdsskadeloven. Det kan for eksempel være dækning af behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsgiver skal som udgangspunkt anmelde alle ulykker til sit forsikringsselskab senest 9 dage efter, at ulykken er sket. Helt bagatelagtige skader - som for eksempel et blåt mærke - skal dog ikke anmeldes.

 

​Arbejdsgiveren skal først og fremmest bruge sin arbejdspladsvurdering (APV) til at undersøge, om der er arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, som kan medføre
arbejdsskader og -ulykker. APV’en skal også indeholde en handlingsplan med løsninger.

Hvis en arbejdsleder bliver bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal han/hun ifølge Arbejdsmiljøloven sørge for at afværge faren. Hvis arbejdslederen ikke kan afværge faren på stedet, skal han/hun straks gøre arbejdsgiveren bekendt med problemet.

På samme måde skal de ansatte gøre et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren opmærksom på fejl eller mangler, hvis de ikke selv kan rette dem.

Hvis arbejdsgiveren er i tvivl om arbejdsforholdene er forsvarlige, skal der bruges sagkyndig bistand til at få det undersøgt.

Læs mere om APV på Arbejdstilsynets hjemmeside

Se Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

Se Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder

Se Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed

Se Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder

​Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil, og anmelde dem til arbejdsgiveren.

Læs mere om undersøgelse af ulykker på Arbejdstilsynet.dk

​Arbejdsgiveren skal have udarbejdet rapporter over arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker. Rapporterne skal indeholde beskrivelser af hændelsesforløb med henblik på at finde årsager og løsninger, som forhindrer gentagelser. Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i disse undersøgelser og have adgang til de lister og rapporter, som udarbejdes om arbejdsulykkerne.

Arbejdsgiveren skal desuden give virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (arbejdsmiljørepræsentanten) adgang til anmeldelsen og den tilskadekomne skal have en kopi af anmeldelsen.

Se reglerne om arbejdsgiverens undersøgelse af ulykker § 30 stk. 5

Se reglerne i Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

 Læs mere om arbejdsskader

 

 

Ny inspiration til karrierevejhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Ny-inspiration-til-karrierevej.aspxNy inspiration til karrierevejMichael Haferbier fra Hobro har arbejdet som bygningsmaler, men det er blevet for hårdt for kroppen. Et virksomhedsbesøg med Metal A-kasse viser en ny branche, hvor hans kompetencer kan komme i spil. GP0|#0d90592a-5485-4112-9ba5-73859afd57f8;L0|#00d90592a-5485-4112-9ba5-73859afd57f8|A-kasse;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Lyt til dine ører - sådan undgår du høreskaderhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/saadan-undgaar-du-hoereskader.aspxLyt til dine ører - sådan undgår du høreskaderEn høreskade kan være en rigtig sniger, der først viser sig mange år efter, skaden er sket. Se her, hvornår lydniveauet bliver farligt, og hvad du kan gøre for at undgå høreskader. GP0|#ab6aa38f-02b6-4b64-a7d2-5434000b4f4a;L0|#0ab6aa38f-02b6-4b64-a7d2-5434000b4f4a|Støj;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Bruger du de rigtige høreværn?https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/brug-de-rigtige-hoerevaern.aspxBruger du de rigtige høreværn?Langt de fleste høreskader skyldes et støjende arbejdsmiljø. Problemet med hørelsen er, at hvis den først er ødelagt, kan den ikke repareres igen. Få svar på spørgsmål om støj, og find ud af, hvilken type høreværn, du skal bruge. GP0|#ab6aa38f-02b6-4b64-a7d2-5434000b4f4a;L0|#0ab6aa38f-02b6-4b64-a7d2-5434000b4f4a|Støj;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Det vigtigste er at komme levende hjemhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/det-vigtigste-er-at-komme-levende-hjem.aspxDet vigtigste er at komme levende hjemKollegerne skal sikkert hjem fra jobbet. Hver dag, hvert år. Det er missionen for Jesper Rosenmeyer, der er autotekniker og arbejdsmiljørepræsentant.GP0|#b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f;L0|#0b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f|AMR2019;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Stort kick-off på AMR2019-kampagne https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/kickoff-amr2019.aspxStort kick-off på AMR2019-kampagne I dag, tirsdag den 8. januar, bliver Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 (AMR2019) skudt i gang på kæmpe-konference i Odense. GP0|#b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f;L0|#0b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f|AMR2019;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Bliv vinterklarhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/bliv-vinterklar.aspxBliv vinterklarKulde, træk og glatte veje. Når vinteren sætter ind, kan sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen blive udfordret, hvis man arbejder udendørs eller i et råhus. Få overblik over reglerne her. GP0|#2de5b8e5-a421-4905-bd2c-93e63072175a;L0|#02de5b8e5-a421-4905-bd2c-93e63072175a|Arbejdsulykker;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c