​Arbejdsgivere har ikke pligt til at anmelde erhvervssygdomme. Det har læger og tandlæger derimod. Læger og tandlæger som mistænker, at en sygdom kan være forvoldt af arbejdet, har pligt til at anmelde sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er vigtigt at være opmærksom på at pligten indtræder allerede ved mistanken om at sygdommen kan skyldes arbejdet.
Også dér gælder det, at sagerne ikke altid anmeldes rigtigt. Din afdeling kan hjælpe dig med at sikre at din sag er rigtigt anmeldt.
Hvis du har en lidelse, som du mistænker kan skyldes dit arbejde, kan din afdeling også henvise dig til Arbejdsmedicinsk klinik, hvor lægerne vil vurdere, om der er grund til at anmelde sygdommen som erhvervsbetinget.