Lærlinge og arbejdsmiljø

Se video

Unge under 18 år må ikke arbejde alene, men skal være under opsyn af en person, der er mindst 18 år, og som har styr på, hvordan arbejdet skal udføres forsvarligt.

Det fremgår af bekendtgørelsen om unges arbejde § 6. stk. 3.

Hvis lærlingen er 18 år eller derover, gælder de almindelige regler om alene-arbejde. Se mere i Alenearbejde - må man det.

​På skolen og på lærepladsen kan sagen rejses overfor arbejdsmiljørepræsentanten. Men du kan også hente hjælp i den lokale Metalafdeling - også til at anmelde problemerne til Arbejdstilsynet.

Kontakt din lokale Metalafdeling

​Tag billeder af det, du kom til skade ved og få navne på eventuelle vidner til ulykken.

Anmeld skaden til Arbejdsskadestyrelsen inden 9 dage. Hvis arbejdsgiveren eller skolen ikke anmelder skaden, så få din Metalafdeling til det.

Du skal ikke selv bruge kræfter på en erstatningssag, og du skal heller ikke spilde pengene på en advokat. Dansk Metal klarer sagen for dig - det er en del af dit kontingent.

Kontakt din lokale Metalafdeling

​Ved instruktion og oplæring. Det er arbejdsmiljøudvalgets opgave at fastlægge principper for instruktion – også af lærlinge.

De tre mest almindelige årsager til ulykker er:
- Forkert brug af værktøj og maskiner.
- Arbejde under snævre pladsforhold.
- Arbejde på ujævnt underlag eller ved niveauforskelle.

​Lærlingene skal instrueres når de begynder på virksomheden, når de får nye arbejdsopgaver, og når de skal bruge nye værktøjer, udstyr eller maskiner. Instruktionen skal gentages regelmæssigt.

​Lærlinge kommer oftere til skade på arbejde – både på skolerne og på deres lærerpladser - fordi de bliver sat til arbejde som kan være farligt, og at de kun får mangelfuld instruktion, selvom de er uerfarne.