Psykisk arbejdsmiljø

Se video

I sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø på virksomheder, som er omfattet af Overenskomsten med Dansk Maskinhandlerforening kan man få hjælp af organisationernes fælles arbejdsmiljøudvalg. 

Det kan du læse mere om i overenskomstens bilag 2. Her står der følgende:


Parterne er enige om, at arbejdsmiljølovens bestemmelser skal overholdes, og at arbejdsmiljøspørgsmål bedst løses af overenskomstparterne, og derfor behandles uenighed om arbejdsmiljø efter de almindelige fagretlige regler. Klager skal dog, hvor arbejdsmiljøorganisation findes, forinden behandles af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, og såfremt der ikke her findes en løsning, fremsender den klagende part gennem sin organisation begæring om fagretlig behandling. Sådan begæring skal være ledsaget af et referat fra behandlingen i arbejdsmiljøorganisationen, ligesom tillidsrepræsentanten/erne for det pågældende område orienteres om den fremsendte begæring. Forud for en eventuel fagretlig behandling bidrager organisationernes fælles arbejdsmiljøudvalg, ”Arbejdsmiljøudvalget for Maskinhandlere”, til at løse arbejdsmiljøspørgsmålene. Der udarbejdes referat fra Arbejdsmiljøudvalgets behandling.I sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø på virksomheder, som er omfattet af Industriens Overenskomst, kan man få hjælp af samarbejdskonsulenterne fra Dansk Industri og CO-industri. Deres samarbejdsorgan hedder TekSam, og det kan du læse mere om her.

Samarbejdet om at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø hviler bl.a. på parternes aftale ”Aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø”

Hvis der ikke er et samarbejdsudvalg på virksomheden behandles sagen efter de almindelige fagretlige regler, men dog ved at sagen indledes i TekSam. Det vil sige, at tillidsrepræsentanten eller afdelingen henvender sig til samarbejdskonsulenterne i CO-industri. Find en konsulent her.

Hvis der er et samarbejdsudvalg på virksomheden, skal problemerne med det psykiske arbejdsmiljø først behandles i udvalget.  Løses problemet ikke, skal der laves et referat, som sendes til TekSams sekretariat. 
TekSams konsulenter skal herefter forsøge at løse opgaven. Lykkes det ikke, udarbejder de en rapport til TekSams formandskab. Lykkes det heller ikke her at finde en løsning, sender TekSams formandskab rapporten til Dansk Industri og CO-industri, der nedsætter en faglig voldgift efter de almindelige regler herfor i Industriens Overenskomst. Lykkes det ikke under sagsbehandlingen at forlige sagen, afsiger Voldgiftsretten en kendelse, hvori der tages stilling til såvel brud som eventuel bod. Bodsstørrelsen fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder, og i hvilken grad der har været undskyldende omstændigheder.

Der kan være behov for at afdække hvilke problemer der mere præcist er i virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Til det bruger samarbejdskonsulenterne enten en trivselsundersøgelse eller den såkaldte dialogmodel, som følges op af en handlingsplan, som fastlægger de indsatser som virksomheden skal gennemføre for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.​Brug en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. De ved hvad de taler om og er gode til at forebygge. I kan også få hjælp af samarbejdskonsulenterne, hvis I er dækket af en overenskomst. De har også styr på det psykiske arbejdsmiljø.

Hvis der er opstået hårde konflikter om det psykiske arbejdsmiljø, kan I også få hjælp af Arbejdstilsynet. De har pligt til at holde dig anonym. Men I kan også få hjælp af Dansk Metal, fx ved at vi besøger virksomheden og taler med ledelsen, eventuelt i samarbejde med arbejdsgiverforeningen.

Find samarbejdskonsulenter inden for LO og DA området

Find samarbejdskonsulenter inden for statens område

Find samarbejdskonsulenter inden for det kommunale område

Find samarbejdskonsulenter inden for det regionale område

Find samarbejdskonsulenter inden for Industrien

Kontakt Arbejdstilsynet

Kontakt din lokale Metal-afdeling

​Med samarbejdsaftalen i hånden kan tillidsmanden drøfte virksomhedens forhold – også økonomi og teknologi – med ledelsen. På den måde kan tillidsmanden være med til at tage eventuelle kriser i opløbet, såsom manglende ordrer, reducering af arbejdskraften, øget arbejdspres m.m.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

 

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om psykisk arbejdsmiljø

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

​Med arbejdsmiljøloven i hånden kan arbejdsmiljørepræsentanten være med til at forebygge konflikter, mobning og seksuel chikane ved hjælp af en personalepolitik.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om psykisk arbejdsmiljø

​Det er for sent at vente på at symptomerne på dårligt psykisk arbejdsmiljø viser sig, hvis man vil forebygge. Problemerne skal løses ved at stille krav til virksomhedens planlægning, ledelse og til samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

Brug reglerne i Samarbejdsaftalen og i Arbejdsmiljøloven til at skaffe jer indflydelse på virksomhedens planlægning.

​På større virksomheder er det en fordel at bruge autoriserede trivselsundersøgelser. Det kan I enten gøre selv eller I kan få hjælp af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller af samarbejdskonsulenterne. I kan også bruge Arbejdstilsynets APV-tjeklister, som også omfatter psykisk arbejdsmiljø.

Hvis det er helt umuligt at komme igennem overfor ledelsen, kan I enten få hjælp af Dansk Metal eller af Arbejdstilsynet.

Find jeres APV-tjekliste

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

Kontakt din lokale Metalafdeling

Find samarbejdskonsulenter inden for LO og DA området

Find samarbejdskonsulenter inden for statens område

Find samarbejdskonsulenter inden for Industrien

​Selvom dårligt psykisk arbejdsmiljø ofte viser sig ved at kollegerne taler hårdt og nedladende til hinanden eller opfører sig dårligt, så skyldes problemer ofte virksomhedens dårlige økonomi, nedskæringer, stor travlhed, dårlig planlægning, uoverskuelige organisationsforandringer eller urealistiske krav til arbejdsledere eller medarbejdere.

Det er som regel ikke virksomhedens dårlige økonomi i sig selv, der skaber mistrivsel, men derimod den måde ledelsen håndterer problemerne på.

Læs mere i I-BAR’s vejledning

​Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at der fx er for høje krav til arbejdstempo, skiftende arbejdstider, nedskæring af bemanding, for meget overarbejde, samt mobning, chikane og trusler om vold.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om psykisk arbejdsmiljø

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

 Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

 

 

Alle ved det. Men det betyder ikke nogethttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/alle-ved-det-men-det-betyder-ikke-noget.aspxAlle ved det. Men det betyder ikke nogetPå bilværkstedet på Langeland, hvor Pedro Ploug Raluy har arbejdet næsten hele sit voksenliv, oplever han, at det fylder meget minimalt, at han er gift med en mand. De ældre kolleger har dog flere spørgsmål, end de yngre.GP0|#459aced8-2b5e-4b27-a03d-99a35e26880e;L0|#0459aced8-2b5e-4b27-a03d-99a35e26880e|LGBT;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Homo-hockey og bøsseknappenhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Homo-hockey-og-bosseknappen.aspxHomo-hockey og bøsseknappenHvis fagbevægelsen vil have alle til at stå sammen, så skal alle også inkluderes i fællesskabet. Sådan ser fællestillidsmand Anders Reiners på det.GP0|#459aced8-2b5e-4b27-a03d-99a35e26880e;L0|#0459aced8-2b5e-4b27-a03d-99a35e26880e|LGBT;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Da Viggos kone døde, blev han gift igen. Med en mandhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/da-viggos-kone-dode-blev-han-gift-igen-med-en-mand.aspxDa Viggos kone døde, blev han gift igen. Med en mandDet kostede relationer i den nære familie, da Viggo Grønne sprang ud. Men ikke på arbejds­pladsen, hvor alt er, som det plejer.GP0|#459aced8-2b5e-4b27-a03d-99a35e26880e;L0|#0459aced8-2b5e-4b27-a03d-99a35e26880e|LGBT;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Rejsen mod at blive Rebeccahttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Rejsen-mod-at-blive-Rebecca.aspxRejsen mod at blive RebeccaRebecca Medgyesi har fortsat en årelange rejse, der begyndte allerede, da hun var barn og kunne mærke, at hun burde have været født som pige og ikke som dreng.GP0|#459aced8-2b5e-4b27-a03d-99a35e26880e;L0|#0459aced8-2b5e-4b27-a03d-99a35e26880e|LGBT;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Jeg kan ikke løse alt alenehttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/jeg-kan-ikke-loese-alt-alene.aspxJeg kan ikke løse alt aleneDet er Morten Amtofts opgave at forhindre, at kollegerne går grædende fra arbejdet eller melder sig syge med stress. Som arbejdsmiljørepræsentant arbejder han for at gøre arbejdspladsen sundere og sikrere. Men han har brug for deres hjælp.GP0|#b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f;L0|#0b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f|AMR2019;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Manden med sedlenhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/manden-med-sedlen.aspxManden med sedlenArne Jensen er den første arbejdsmiljørepræsentant på sin arbejdsplads. På et halvt år er sikkerheden blevet bedre, og chefen er glad for sparring om arbejdsmiljøet.GP0|#b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f;L0|#0b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f|AMR2019;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c