Psykisk arbejdsmiljø

Se video

​Brug en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. De ved hvad de taler om og er gode til at forebygge. I kan også få hjælp af samarbejdskonsulenterne, hvis I er dækket af en overenskomst. De har også styr på det psykiske arbejdsmiljø.

Hvis der er opstået hårde konflikter om det psykiske arbejdsmiljø, kan I også få hjælp af Arbejdstilsynet. De har pligt til at holde dig anonym. Men I kan også få hjælp af Dansk Metal, fx ved at vi besøger virksomheden og taler med ledelsen, eventuelt i samarbejde med arbejdsgiverforeningen.

Find samarbejdskonsulenter inden for LO og DA området

Find samarbejdskonsulenter inden for statens område

Find samarbejdskonsulenter inden for det kommunale område

Find samarbejdskonsulenter inden for det regionale område

Find samarbejdskonsulenter inden for Industrien

Kontakt Arbejdstilsynet

Kontakt din lokale Metal-afdeling

​Med samarbejdsaftalen i hånden kan tillidsmanden drøfte virksomhedens forhold – også økonomi og teknologi – med ledelsen. På den måde kan tillidsmanden være med til at tage eventuelle kriser i opløbet, såsom manglende ordrer, reducering af arbejdskraften, øget arbejdspres m.m.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

 

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om psykisk arbejdsmiljø

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

​Med arbejdsmiljøloven i hånden kan arbejdsmiljørepræsentanten være med til at forebygge konflikter, mobning og seksuel chikane ved hjælp af en personalepolitik.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om psykisk arbejdsmiljø

​Det er for sent at vente på at symptomerne på dårligt psykisk arbejdsmiljø viser sig, hvis man vil forebygge. Problemerne skal løses ved at stille krav til virksomhedens planlægning, ledelse og til samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

Brug reglerne i Samarbejdsaftalen og i Arbejdsmiljøloven til at skaffe jer indflydelse på virksomhedens planlægning.

​På større virksomheder er det en fordel at bruge autoriserede trivselsundersøgelser. Det kan I enten gøre selv eller I kan få hjælp af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller af samarbejdskonsulenterne. I kan også bruge Arbejdstilsynets APV-tjeklister, som også omfatter psykisk arbejdsmiljø.

Hvis det er helt umuligt at komme igennem overfor ledelsen, kan I enten få hjælp af Dansk Metal eller af Arbejdstilsynet.

Find jeres APV-tjekliste

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

Kontakt din lokale Metalafdeling

Find samarbejdskonsulenter inden for LO og DA området

Find samarbejdskonsulenter inden for statens område

Find samarbejdskonsulenter inden for Industrien

​Selvom dårligt psykisk arbejdsmiljø ofte viser sig ved at kollegerne taler hårdt og nedladende til hinanden eller opfører sig dårligt, så skyldes problemer ofte virksomhedens dårlige økonomi, nedskæringer, stor travlhed, dårlig planlægning, uoverskuelige organisationsforandringer eller urealistiske krav til arbejdsledere eller medarbejdere.

Det er som regel ikke virksomhedens dårlige økonomi i sig selv, der skaber mistrivsel, men derimod den måde ledelsen håndterer problemerne på.

Læs mere i I-BAR’s vejledning

​Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at der fx er for høje krav til arbejdstempo, skiftende arbejdstider, nedskæring af bemanding, for meget overarbejde, samt mobning, chikane og trusler om vold.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om psykisk arbejdsmiljø

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

 Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

 

 

Jeg kan ikke løse alt alenehttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/jeg-kan-ikke-loese-alt-alene.aspxJeg kan ikke løse alt aleneDet er Morten Amtofts opgave at forhindre, at kollegerne går grædende fra arbejdet eller melder sig syge med stress. Som arbejdsmiljørepræsentant arbejder han for at gøre arbejdspladsen sundere og sikrere. Men han har brug for deres hjælp.GP0|#b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f;L0|#0b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f|AMR2019;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Manden med sedlenhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/manden-med-sedlen.aspxManden med sedlenArne Jensen er den første arbejdsmiljørepræsentant på sin arbejdsplads. På et halvt år er sikkerheden blevet bedre, og chefen er glad for sparring om arbejdsmiljøet.GP0|#b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f;L0|#0b437039b-328c-404d-b8e2-cb60e6d3a68f|AMR2019;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Stress rammer også teamethttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/stress-rammer-ogsaa-teamet.aspxStress rammer også teametDet er vigtigt at have en handleplan for at få en stressramt kollega godt tilbage på arbejdspladsen. Det samme burde gælde for de tilbageblevne kolleger.GP0|#db56c89f-57b7-4a91-84ed-2aac9606f587;L0|#0db56c89f-57b7-4a91-84ed-2aac9606f587|Stress;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Når chefen holder øjehttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Naar-chefen-holder-oeje.aspxNår chefen holder øjeKend dit ret: Overvågning må ikke bruges til hvad som helst, og den skal varsles i tide. Kontakt altid din lokale Metalafdeling, hvis din chef vil indføre overvågning. GP0|#ec0c1866-2915-4f67-9c8f-ff07e16d7113;L0|#0ec0c1866-2915-4f67-9c8f-ff07e16d7113|Overvågning;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Flyt jer med omtankehttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Flyt-jer-med-omtanke.aspxFlyt jer med omtankeFusioner. Fyringer. Ny teknologi. Hver gang noget skal laves om kan det give usikkerhed og mistrivsel. Ifølge erhvervspsykolog Tine Grynnerup fra Crecea A/S er løsningen kommunikation, involvering og et godt fællesskab.GP0|#2eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b;L0|#02eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b|Arbejdsmiljø;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Hold balancenhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/hold-balancen.aspxHold balancenArbejdsmiljøloven sikrer dig mindst 11 timers hvile i enhver 24-timers periode. Få styr på detaljerne i loven her. GP0|#8a368386-869b-4351-8e12-40227c7b8905;L0|#08a368386-869b-4351-8e12-40227c7b8905|Overarbejde;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c