Psykisk arbejdsmiljø

Se video

I sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø på virksomheder, som er omfattet af Overenskomsten med Dansk Maskinhandlerforening kan man få hjælp af organisationernes fælles arbejdsmiljøudvalg. 

Det kan du læse mere om i overenskomstens bilag 2. Her står der følgende:


Parterne er enige om, at arbejdsmiljølovens bestemmelser skal overholdes, og at arbejdsmiljøspørgsmål bedst løses af overenskomstparterne, og derfor behandles uenighed om arbejdsmiljø efter de almindelige fagretlige regler. Klager skal dog, hvor arbejdsmiljøorganisation findes, forinden behandles af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, og såfremt der ikke her findes en løsning, fremsender den klagende part gennem sin organisation begæring om fagretlig behandling. Sådan begæring skal være ledsaget af et referat fra behandlingen i arbejdsmiljøorganisationen, ligesom tillidsrepræsentanten/erne for det pågældende område orienteres om den fremsendte begæring. Forud for en eventuel fagretlig behandling bidrager organisationernes fælles arbejdsmiljøudvalg, ”Arbejdsmiljøudvalget for Maskinhandlere”, til at løse arbejdsmiljøspørgsmålene. Der udarbejdes referat fra Arbejdsmiljøudvalgets behandling.I sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø på virksomheder, som er omfattet af Industriens Overenskomst, kan man få hjælp af samarbejdskonsulenterne fra Dansk Industri og CO-industri. Deres samarbejdsorgan hedder TekSam, og det kan du læse mere om her.

Samarbejdet om at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø hviler bl.a. på parternes aftale ”Aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø”

Hvis der ikke er et samarbejdsudvalg på virksomheden behandles sagen efter de almindelige fagretlige regler, men dog ved at sagen indledes i TekSam. Det vil sige, at tillidsrepræsentanten eller afdelingen henvender sig til samarbejdskonsulenterne i CO-industri. Find en konsulent her.

Hvis der er et samarbejdsudvalg på virksomheden, skal problemerne med det psykiske arbejdsmiljø først behandles i udvalget.  Løses problemet ikke, skal der laves et referat, som sendes til TekSams sekretariat. 
TekSams konsulenter skal herefter forsøge at løse opgaven. Lykkes det ikke, udarbejder de en rapport til TekSams formandskab. Lykkes det heller ikke her at finde en løsning, sender TekSams formandskab rapporten til Dansk Industri og CO-industri, der nedsætter en faglig voldgift efter de almindelige regler herfor i Industriens Overenskomst. Lykkes det ikke under sagsbehandlingen at forlige sagen, afsiger Voldgiftsretten en kendelse, hvori der tages stilling til såvel brud som eventuel bod. Bodsstørrelsen fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder, og i hvilken grad der har været undskyldende omstændigheder.

Der kan være behov for at afdække hvilke problemer der mere præcist er i virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Til det bruger samarbejdskonsulenterne enten en trivselsundersøgelse eller den såkaldte dialogmodel, som følges op af en handlingsplan, som fastlægger de indsatser som virksomheden skal gennemføre for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.​Brug en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. De ved hvad de taler om og er gode til at forebygge. I kan også få hjælp af samarbejdskonsulenterne, hvis I er dækket af en overenskomst. De har også styr på det psykiske arbejdsmiljø.

Hvis der er opstået hårde konflikter om det psykiske arbejdsmiljø, kan I også få hjælp af Arbejdstilsynet. De har pligt til at holde dig anonym. Men I kan også få hjælp af Dansk Metal, fx ved at vi besøger virksomheden og taler med ledelsen, eventuelt i samarbejde med arbejdsgiverforeningen.

Find samarbejdskonsulenter inden for FH og DA-området

Find samarbejdskonsulenter inden for statens område

Find samarbejdskonsulenter inden for det kommunale område

Find samarbejdskonsulenter inden for det regionale område

Find samarbejdskonsulenter inden for Industrien

Kontakt Arbejdstilsynet

Kontakt din lokale Metal-afdeling

​Med samarbejdsaftalen i hånden kan tillidsrepræsentanten drøfte virksomhedens forhold – også økonomi og teknologi – med ledelsen. På den måde kan tillidsrepræsentanten være med til at tage eventuelle kriser i opløbet, såsom manglende ordrer, reducering af arbejdskraften, øget arbejdspres m.m. Tillidsrepræsentanten kan også hjælpe i personalesager, fx om seksuel chikane.

Læs mere om seksuel chikane

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om rådgivningspåbud om psykisk arbejdsmiljø

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

​Det er for sent at vente på at symptomerne på dårligt psykisk arbejdsmiljø viser sig, hvis man vil forebygge. Problemerne skal løses ved at stille krav til virksomhedens planlægning, ledelse og til samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

Brug reglerne i Samarbejdsaftalen og i Arbejdsmiljøloven til at skaffe jer indflydelse på virksomhedens planlægning.

​På større virksomheder er det en fordel at bruge autoriserede trivselsundersøgelser. Det kan I enten gøre selv eller I kan få hjælp af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller af samarbejdskonsulenterne. I kan også bruge Arbejdstilsynets APV-tjeklister, som også omfatter psykisk arbejdsmiljø.

Hvis det er helt umuligt at komme igennem overfor ledelsen, kan I enten få hjælp af Dansk Metal eller af Arbejdstilsynet.

Find jeres APV-tjekliste

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

Kontakt din lokale Metalafdeling

Find samarbejdskonsulenter inden for LO og DA området

Find samarbejdskonsulenter inden for statens område

Find samarbejdskonsulenter inden for Industrien

​Selvom dårligt psykisk arbejdsmiljø ofte viser sig ved at kollegerne taler hårdt og nedladende til hinanden eller opfører sig dårligt, så skyldes problemer ofte virksomhedens dårlige økonomi, nedskæringer, stor travlhed, dårlig planlægning, uoverskuelige organisationsforandringer eller urealistiske krav til arbejdsledere eller medarbejdere.

Det er som regel ikke virksomhedens dårlige økonomi i sig selv, der skaber mistrivsel, men derimod den måde ledelsen håndterer problemerne på.

Læs mere i I-BAR’s vejledning

​Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er kendetegnet ved, at der fx er for høje krav til arbejdstempo, skiftende arbejdstider, nedskæring af bemanding, for meget overarbejde, samt mobning, chikane og trusler om vold.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om psykisk arbejdsmiljø

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

Se også BFA-Industris materialer om psykisk arbejdsmiljø

 Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

 

 

Indstil din arbejdsplads til Arbejdsmiljøprisenhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Indstil-din-virksomhed-til-Arbejdsmiljøprisen.aspxIndstil din arbejdsplads til ArbejdsmiljøprisenKender du en virksomhed, som har styr på arbejdsmiljøet? Så kan du indstille den til Arbejdsmiljøprisen 2023. Fristen er overskredet.GP0|#2eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b;L0|#02eda0d6e-0409-4bbd-9bd7-aa52e486b53b|Arbejdsmiljø;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Lyver du for dig selv om de her 5 tegn på stress, mand?https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/lyverdufordigselvomstress.aspxLyver du for dig selv om de her 5 tegn på stress, mand?Er du særlig glad for det bløde toiletpapir? Så bør du nok læse med her, hvor du kan få fire andre faresignaler om stress – samt få en effektiv måde til at få lidt ro i hovedet på bare 20 minutter. GP0|#db56c89f-57b7-4a91-84ed-2aac9606f587;L0|#0db56c89f-57b7-4a91-84ed-2aac9606f587|Stress;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Seksuel chikane - også hos os https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/38-procent-udsat-for-chikane.aspxSeksuel chikane - også hos os En ny undersøgelse lavet af Dansk Metal afdækker, at ubehagelig og uønsket seksuel opmærksomhed også er en udfordring på de arbejdspladser, hvor Dansk Metal organiserer de ansatte.GP0|#363a8c3e-d831-49de-88bc-ea185a1a7601;L0|#0363a8c3e-d831-49de-88bc-ea185a1a7601|Seksuel chikane;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
"De jokede med at jeg havde en pik"https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/malenes-historie-med-seksuel-chikane.aspx"De jokede med at jeg havde en pik"På Malenes arbejdsplads spredte kollegerne rygter om hendes køn og seksualitet og om, at hun havde sex med andre kolleger. Hun sagde fra. Flere gange. Først efter et år skete der noget. GP0|#363a8c3e-d831-49de-88bc-ea185a1a7601;L0|#0363a8c3e-d831-49de-88bc-ea185a1a7601|Seksuel chikane;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Kollegerne rager på Mette https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/mettes-historie-med-seksuel-chikane.aspxKollegerne rager på Mette Mette er blevet taget på over 40 gange og blevet kaldt for luder, kælling og so. Hun står frem med sin historie, fordi oplevelser med seksuel chikane skal frem i lyset og stoppes. GP0|#363a8c3e-d831-49de-88bc-ea185a1a7601;L0|#0363a8c3e-d831-49de-88bc-ea185a1a7601|Seksuel chikane;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
5 gode råd til dig, der er ved at få pip af hjemmearbejdet https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/5-gode-rad-til-hjemmearbejdet.aspx5 gode råd til dig, der er ved at få pip af hjemmearbejdet Sidder du også i joggingbukserne og savner at komme ud ad døren? Du er langt fra den eneste. Men der er hjælp at hente. GP0|#02b087b7-1016-42a0-81f4-615da2ad383d;L0|#002b087b7-1016-42a0-81f4-615da2ad383d|Coronavirus;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c