Søg rådgivning om arbejdsmiljø

  • Hvis I ikke selv har den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
  • Hvis I ikke er sikre på, at jeres arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt.
  • Hvis der er behov for at få lavet grundige undersøgelser.
  • Arbejdsmiljøorganisationen skal høres, inden virksomheden henvender sig til særlig sagkyndige, fx til en arbejdsmiljørådgiver.