Undgå støjskader

Se video

​Ja, hvis du er udsat for støj som overskrider 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser på over 135 dB(C), har du og dine kollegaer krav på en høreundersøgelse.

Ved støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser på over 137 dB(C), har de ansatte ret til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Undersøgelsen vil typisk omfatte en høreprøve.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsmedicinske undersøgelser

​Ja. Hvis du arbejder, hvor der er generende eller skadelig støj, kan du arbejde med høreværn hele dagen. Men høreværn kan give gener som varme, tryk, irritation af huden og eksem. Derfor er det vigtigt, at der er flere typer høreværn til rådighed, så den enkelte medarbejder kan vælge det høreværn, der passer bedst.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om høreværn

​Når støjbelastningen overstiger 80 dB(A), eller spidsværdien overstiger 135 dB(C), skal arbejdsgiveren udlevere høreværn til medarbejderne. Høreværn skal altid bruges, hvis støjen er over 85 dB(A), men støjbelastninger under 85 dB(A) kan også kræve høreværn.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om høreværn

​Brug en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at lave støjmålinger. Det er virksomheden selv, der skal betale for støjmålingerne.

Find autoriserede arbejdsmiljørådgivere her

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om vurdering og måling

​Ja. Hvis støjmålingerne viser, at grænseværdien for støj er overtrådt, kan tilsynet give virksomheden påbud om at få støjdæmpet, indtil støjen kommer ned under grænseværdien. Indtil det er sket, kan Arbejdstilsynet give påbud om, at de ansatte skal bruge høreværn.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om støjreduktion

​Man kan fx flytte den pågældende maskine til et lydisoleret lokale, bygge et støjdæmpende hus omkring maskinen eller støjdæmpe selve maskinen.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om støjreduktion

​Arbejdsgiveren har pligt til at få støjen ned under grænseværdierne. Årsagen til overskridelsen skal undersøges, og det kan være nødvendigt at få hjælp til det fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Få din arbejdsmiljørepræsentant eller din arbejdsgiver til at tage fat om støjproblemet.

Find autoriserede arbejdsmiljørådgivere her

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om støjgrænser

​Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C).

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om støjgrænser

 

 

Bruger du de rigtige høreværn?https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/brug-de-rigtige-hoerevaern.aspxBruger du de rigtige høreværn?Langt de fleste høreskader skyldes et støjende arbejdsmiljø. Problemet med hørelsen er, at hvis den først er ødelagt, kan den ikke repareres igen. Få svar på spørgsmål om støj, og find ud af, hvilken type høreværn, du skal bruge. GP0|#ab6aa38f-02b6-4b64-a7d2-5434000b4f4a;L0|#0ab6aa38f-02b6-4b64-a7d2-5434000b4f4a|Støj;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Lyt til dine ører - sådan undgår du høreskaderhttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/saadan-undgaar-du-hoereskader.aspxLyt til dine ører - sådan undgår du høreskaderEn høreskade kan være en rigtig sniger, der først viser sig mange år efter, skaden er sket. Se her, hvornår lydniveauet bliver farligt, og hvad du kan gøre for at undgå høreskader. GP0|#ab6aa38f-02b6-4b64-a7d2-5434000b4f4a;L0|#0ab6aa38f-02b6-4b64-a7d2-5434000b4f4a|Støj;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c