Find svar om

  • De farlige stoffer ved svejsning.
  • Forskellige svejsemetoder.
  • Krav til udsugning.
  • Arbejdspladsens indretning og personlige værnemidler.
  • De væsentligste undersøgelser af svejsernes arbejdsmiljø og helbredsforhold.

​Hovedreglen er at gravide eller ammende ikke må udsættes for påvirkninger, som kan skade fostret. Hvis sikkerhedsforanstaltningerne og den måde arbejdet foregår på, ikke fjerner risikoen for udsættelse og det gælder også fra andre der arbejder i området, så skal den gravide fjernes fra området og lave noget andet, hvor der ikke er fare for skader. Hvis det ikke er muligt, så skal hun fraværsmeldes. Det skal man have sin læge til.

Der skal laves en særlig APV som vurderer hvilke arbejdsopgaver og områder, hvor der kan være fare for gravide og ammende inden de bliver gravide, så man på forhånd ved, hvor de kan arbejde uden fare under graviditeten eller i den periode, hvor hun ammer.
Læs mere hos Arbejdstilsynet her

​Du skal have brandsikret arbejdstøj på, når du svejser eller udfører andet varmt arbejde, hvor der er risiko for, at der går ild i tøjet.
Når arbejdstøjet skal beskytte mod stråling og varme, er arbejdstøjet et personligt værnemiddel og det skal opfylde Arbejdstilsynets krav til personlige værnemidler. Det betyder, at det skal være brandsikret.

Læs mere i Arbejdstilsynets regler om arbejdstøj ved svejsning.

​Reglen gælder kun for slibning, hvis det er i umiddelbar forbindelse med svejsningen, dvs. hvis det stadig ryger. Den gælder ikke for polering.

Se reglerne i Arbejdstilsynets vejledning om svejsning og skæring i metal

Ja – og der er ingen bagatelgrænse. Svejserøg giver kronisk bronkitis, astma og kræft i luftvejene, så det er vigtigt at vide præcis hvad man gør.

Se reglerne i Arbejdstilsynets vejledning om svejsning og skæring i metal

Få hurtigt overblik i Dansk Metals pjece om svejsning og arbejdsmiljø

​Du skal bruge friskluftforsynet maske, hvis lavtryksudsugningen ikke tager al røgen og ozonen.

Find gode råd i Industriens Branchearbejdsmiljøråds pjece om svejsning

​Du skal have friskluftforsynet maske, hvis udsugningen ikke tager al røgen, svejsehandsker, visir/svejsehjelm og eventuelt forklæde, så hud og øjne ikke får svejselys.

Se reglerne i Arbejdstilsynets vejledning om svejsning og skæring i metal

​Ja. Du skal have en mobil udsugning med, hvis kunden ikke har en svejseudsugning som kan bruges. Hvis udsugningen ikke er god nok, skal du også bruge friskluftforsynet åndedrætsværn.

Se reglerne i Arbejdstilsynets vejledning om svejsning og skæring i metal

​Lavtryksudsugning, der udsuger store mængder luft omkring svejsestedet, er bedst. Højtryksudsugning er en nødløsning, fx ved svejsning på komplicerede konstruktioner.

Find gode råd i Industriens Branchearbejdsmiljøråds pjece om svejsning og arbejdsmiljø

 Læs mere om svejsning