Den anbefalede temperatur afhænger af, hvilket arbejde du udfører

  • Hvis du sidder eller står stille i dit arbejde, bør temperaturen ikke komme under 18 °C.
  • Hvis arbejdet kræver begrænset legemlig anstrengelse, bør temperaturen ikke komme under 15 °C.
  • Hvis arbejdet kræver stærk legemlig anstrengelse, bør temperaturen ikke komme under 10 °C.
  • De nævnte temperaturer skal være opnået senest en time efter arbejdstids begyndelse.
  • Særlige forhold kan dog betyde, at der kan være undtagelser til mindstekravene.

​Gravide, ældre og personer med hjertesygdomme skal være ekstra varsomme i varmen, og der skal tages ekstra hensyn.

Vær opmærksom på symptomer på varmeudmattelse. Det kan være hovedpine, kvalme eller svimmelhed. Hvis det sker, skal personen ind i et køligt rum og have rigeligt at drikke.

​Når der er hedebølge, skal din arbejdsgiver sikre, at du får passende pauser, der skal holdes udendørs eller i lokaler, hvor temperaturen er lavere.

Jeres påklædning bør være let, og hvis I bærer uniform, som er varm, kan det være nødvendigt at forlænge pauserne.

​Normalt bør temperaturen holdes på mellem 20-22°C ved stillesiddende arbejde og ikke højere end 25°C.

Når det er meget varmt udendørs, accepteres højere temperaturer indendørs.

I de tilfælde hvor temperaturen kommer op over 37°C, skal I være  opmærksomme på at holde ekstra pauser, have løstsiddende tøj på og drikke rigeligt med vand.

​Når det er hedebølge, kan det være svært at holde temperaturen under 25°C. Du kan ikke få fri, men din arbejdsgiver skal tage nogle forholdsregler, så du ikke bliver syg eller utilpas i varmen.

Når det er meget koldt, hvor du skal arbejde, skal din arbejdsgiver udstyre dig med passende varmt tøj, der passer til den opgave, du skal udføre.

​Arbejder du i et råhus, på stillads eller konstruktion, skal der ske inddækning, hvis:

  • Arbejdet strækker sig over en længere periode (råhuse ca. 3 dage og stilladser og lignende ca. 6 dage).
  • Vejret er så dårligt, at I risikerer at blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger.
  • Inddækning er mulig og rimelig.

Inddækningen skal sikre mod træk og kan være plastbetrukne rammer, presenninger eller klimaskærm/vindskærm.

Arbejder du fx med skæring af rør eller stationær rundsav, skal dette etableres i container, telt, halvtag eller indendørs.

Der er forskellige muligheder for opvarmning for eksempel varmekanoner.
Vær opmærksom på, at hvis der anvendes dieseldrevne varmekanoner, skal afgasningen udledes til det fri, så I ikke indånder de skadelige dampe.

Arbejder du en bygning, der skal opvarmes, når den er færdig, skal åbninger lukkes til, når det bliver koldt, og der skal varmes op i de områder, hvor der arbejdes.

Arbejder du i en bygning, der ikke skal opvarmes når den står færdig, fx et parkeringshus, skal åbninger lukkes til når det bliver koldt. Men skal du udføre noget arbejde, hvor du står stille i længere tid og f.eks. monterer, kan man lokalt varme op der, hvor du skal arbejde.

​Hvis du udsættes for strålevarme, bør du anvende en hat og passende arbejdstøj til at beskytte dig mod varmen.
Ved høje temperaturer bør du ikke arbejde alene.

​Ja, det kan det være. Når kroppen afkøles, får du langsommere reaktioner, nedsat koordination og mindre muskelstyrke. Det øger risikoen for arbejdsulykker og for at man overbelaster de muskler, man bruger til arbejdet.

Ja, medmindre arbejdet kan udføres indendørs. Skal du arbejde udendørs, skal din arbejdsgiver udstyre dig med passende varmt tøj, der passer til den opgave du skal udføre.

Når det blæser, og der ikke er læ, kan det være nødvendigt at opsætte telt, læskærm eller at udføre arbejdet på et andet tidspunkt, hvis muligt.

Nej, hvis det er nødvendigt med lave temperaturer til opgaven, skal du sikres mod kulde for eksempel med termotøj.

​Nej, ikke nødvendigvis. Hvis det er ekstra bekosteligt, eller hvis produktionen kræver lavere temperatur, skal hele hallen/rummet ikke opvarmes. I stedet skal der opvarmes lokalt, hvor du arbejder.

Hvis du arbejder forskellige steder i hallen, eller hvis det ikke er muligt at opvarme, hvor du står og arbejder, skal du sikres mod kulde fx med termotøj.

Rummet skal opvarmes jævnt, så der ikke er generende varme et sted i rummet, og koldt et andet sted i rummet.

​Ved fysisk arbejde skal temperaturen være mindst 10 °C, og ved lettere fysisk arbejde eller ved stillestående/stillesiddende arbejde skal temperaturen være mindst 15°C.

​Der skal træffes foranstaltninger, hvis temperaturen ligger uden for
komfortområdet, hvilket normalt ligger mellem 18 og 25 °C.

Hvis varmebelastningen er højere end i komfortområdet, skal belastningen bestemmes ved hjælp af det såkaldte varmeindeks (WBGT-indekset). Det kræver særligt måleudstyr, som autoriserede arbejdsmiljørådgivere har. De kan lave beregningen for jer og kan også hjælpe, hvis I ikke har styr på om arbejdet i ovnene forgår forsvarligt.

Foranstaltninger mod for høj varme kan være:
- Indkapsling af varmekilder.
- Ændringer i arbejdsbeklædningen.
- Organisatoriske ændringer, fx i form af pauser eller skift til arbejdsfunktioner, der ikke giver høj varmebelastning.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om arbejde i stærk varme og kulde

 

 

Sådan undgår du hedeslaghttps://www.danskmetal.dk/feed/Sider/Saadan-undgaar-du-hedeslag.aspxSådan undgår du hedeslagVed hedebølge skal jeres arbejdsgiver sikre, at I får passende pauser udendørs i skygge eller i lokaler med lavere temperaturer.GP0|#db8d83a4-a76d-4250-99a2-53392b9a1bf5;L0|#0db8d83a4-a76d-4250-99a2-53392b9a1bf5|Temperatur;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c
Sveder du også på jobbet?https://www.danskmetal.dk/feed/Sider/sveder-du-ogsaa-paa-jobbet.aspxSveder du også på jobbet?Sol og varme kan påvirke dig og dine kolleger på jobbet. Se her, hvad I skal være opmærksomme på, og om I kan få varmefri.GP0|#db8d83a4-a76d-4250-99a2-53392b9a1bf5;L0|#0db8d83a4-a76d-4250-99a2-53392b9a1bf5|Temperatur;GTSet|#a25019e6-b439-4465-acd3-be34893e688c