Hvis virksomheden stiller krav om, at I skal skifte til og fra arbejdstøj på virksomheden fx til arbejdstøj, som virksomheden stiller til rådighed, vedligeholder og vasker, så har I krav på løn for den tid, det tager at skifte til og fra arbejdstøjet. Det er fastlagt i en Faglig Voldgift af den 27. august 2004.

​På faste arbejdspladser skal der være indrettet spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet. Arbejdsbordet hvor den enkelte ansatte udfører sit arbejde, må ikke anvises som spiseplads.

Der skal være en særlig spiseafdeling hvis:
- Der er mere end 3 der arbejder på samme tid.
- De ansatte udfører tilsmudsende arbejde uden omklædning før spisepauserne.

Der skal desuden være mulighed for at vaske hænder i nærheden af spiseafdelingen. Køkkenvasken kan ikke erstatte en håndvask.

Mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt i køleskab, og der skal være mulighed for at varme mad, vand til kaffe o. lign. Der skal også være adgang til frisk drikkevand.

Få hele overblikket i Arbejdstilsynets vejledning om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser, afsnit 3.2

​Ja. Så længe kvinderne kan bruge de samme omklædningsrum og baderum ugeneret, kan det sagtens lade sig gøre.

Rummene skal kunne låses og det kan aftales at kvinderne bruger faciliteterne før eller efter mændene. Det er som regel mest praktisk at de bruger faciliteterne først, da de som regel er færrest. Det vil være praktisk at aftale et bestemt tidsrum.

Se mere i Arbejdstilsynets vejledning om velfærdsforanstaltninger faste arbejdssteder

​Baderum skal have håndvaske og mindst ét brusebad med varmt og koldt vand pr. 10 personer. Brusebade skal være afskærmede og man skal kunne gå direkte ind i baderummet fra omklædningsrummet.

Badning skal kunne ske ugeneret og i kønsopdelte baderum, eller ved at kvinder og mænd benytter samme aflåselige baderum på forskellige tidspunkter.

Se Arbejdstilsynets vejledning om velfærdsforanstaltninger på fastearbejdssteder, afsnit 3.7

​Hvis du udfører arbejde, som efter Arbejdsmiljølovens regler kræver baderum pga. arbejdsmiljømæssige grunde, har du krav på at kunne tage bad i arbejdstiden. Det gælder for arbejde der:
- Er tilsmudsende.
- Er fysisk anstrengende.
- Er vådt.
- Medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige.
- Medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det er vigtigt at få fjernet fra huden.
- Medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som ikke må spredes.

Eksempler på arbejde, hvor du har krav på at kunne tage bad i arbejdstiden, er arbejde i kloakker og med asbest, asfalt, epoxy og polyurethan.

Læs mere om reglerne i Arbejdstilsynets vejledning om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder, afsnit 3.7

​Du har ret til pause, hvis du har en daglig arbejdstid på mere end 6 timer. Hvis du er omfattet af en overenskomst fastlægger den typisk, at pausen ikke må være kortere end 10 minutter. Pauser i arbejdet er oftest aftalt gennem lokalaftaler, herunder også hvem der betaler for dem.

Arbejdstilsynet stiller desuden krav til at der holdes pauser, eller at arbejdet afbrydes af mindre belastende arbejde, i nogle særlige arbejdssituationer.

Se Arbejdstilsynets vejledning om pauser i arbejdet med åndedrætsværn, afsnit 3.7
Se Arbejdstilsynets vejledning om arbejde i stærk varme og kulde, afsnit 1.3

Se Arbejdstilsynets vejledning om arbejde udført af unge, der stadig har undervisningspligt, afsnit 3.2

​Der gælder særlige regler om velfærdsforanstaltninger ved kloakarbejde ude på pumpestationer o. lign, som betyder at der i nogle situationer skal stilles badeog vaskefaciliteter til rådighed, fx i en skurvogn.

Læs mere om kloakarbejde og arbejdsmiljø i pjecen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand

​På byggepladser skal der normalt være:
- Toilet.
- Spiserum med adgang til drikkevand i nærheden.
- Håndvask med rindende koldt og varmt vand.
- Omklædningsrum.
- Brusebad.

Få hele overblikket over arbejdstilsynets regler for skiftende arbejdspladser

​Arbejder du på skiftende arbejdssteder, skal arbejdsgiveren stille toilet, spiseplads, håndvask og forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele til rådighed.

Derudover kan særlige arbejdsforhold kræve, at der også er:
- Omklædningsrum.
- Brusebad.
- Mulighed for tørring af arbejdstøjet.

Få hele overblikket over Arbejdstilsynets regler for skiftende arbejdspladser

​På faste arbejdspladser skal der normalt være toilet, spiseplads, håndvask og garderobe eller omklædningsrum.

Derudover kan særlige arbejdsforhold kræve, at der også er:
- Baderum.
- Renseplads.
- Hvileplads.
- Soveplads.
- Telefon.

Få hele overblikket over Arbejdstilsynets regler for faste arbejdspladser