​Ja. Der skal være procesudsugning til at fange slibestøvet, når arbejdet foregår på en fast arbejdsplads.

På skiftende arbejdssteder, fx byggepladser, skal der også være udsugning, men hvis det ikke er teknisk muligt, skal der anvendes egnet åndedrætsværn.

Læs mere i Industriens Branchearbejdsmiljøråds om vinkelslibere

​Ja, der skal være procesventilation, der hvor ruden limes i. Der er brug for 2 slags procesventilation:
- Punktudsugning som fjerner forureningen ved kilden, der hvor ruden skal limes. Udsugningen skal være koblet til, indtil rudelimen er hærdet af og limen er tør.
- Rumudsugning som fjerner den forurening som punktudsugningen ikke kan fjerne.

Der findes særlige mundstykker til punktudsugningen, så den dækker ud over hele rudens areal. Udsugningen skal også bruges når den gamle rude tages ud og karmen renses af for gammel lim. De kemikalier som bruges til at rense karmen forurener lige så meget som limen.

Læs mere i Industriens Branchearbejdsmiljøråds vejledning om limning i autobranchen

​Selve ventilationssystemet i svejsehallen er ikke nok i sig selv. Selvom rumventilationen er tændt, trækker anlægget næsten ikke ved svejsestederne.

Der skal enten være punkt- eller lokaludsugning ved de enkelte svejsesteder.

Få det fulde overblik i Arbejdstilsynets vejledning om svejsning, skæring mv. i metal

​Ja. De enkelte udsugninger skal have en kontrolanordning, der giver alarm hvis mængden af udsuget luft falder til under den projekterede luftmængde.

Alarmen skal have lys- eller lydsignal, og være placeret så de berørte ansatte tydeligt kan se eller høre den.

​Industriens Branchearbejdsmiljøråds har lavet en checkliste for ventilationsforholdene på faste arbejdssteder i jern- og metalindustrien.

Det kan desuden være en god idé at søge rådgivning hos Avidenz, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, hvis der er tvivl om spørgsmål vedrørende ventilation.

Se hvad Avidenz kan hjælpe jer med

​Punktudsugning er bedst. Lavtryksudsugning (store kanaler) er mere effektiv end højtryksudsugning (små kanaler).

Hvis ikke punktudsugningen kan fjerne al forureningen ved kilden, skal der suppleres med rumudsugning. Der skal også være rumudsugning ved diffus forurening fra mange små kilder.

Udsugningerne skal have afkast ud til det fri, på en måde så den forurenede luft ikke kan komme ind igen.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om faste arbejdssteders indretning

​Ventilation består af udsugning og indblæsning af erstatningsluft – det kaldes også procesudsugning.

Den mængde luft der suges ud, skal erstattes af en tilsvarende mængde frisk erstatningsluft. Den tilførte erstatningsluft skal have en passende temperatur og må ikke give anledning til
træk.

Få overblik over procesventilation i Arbejdstilsynets vejledning om ventilation på faste arbejdssteder

​Udsugningen er effektiv når forureningen, støv, røg, gas, dampe, aerosoler, afdampning m.v. fjernes helt. Det gælder uanset om der er tale om punktudsugning eller rumudsugning.

Det er typisk leverandøren af ventilationsanlægget som indstiller ventilationsanlægget, så man er sikker på at det suger nok.

Få hele overblikket i Arbejdstilsynets vejledning om ventilation på faste arbejdssteder

​Ja. Hvor der udvikles forurening (røg, støv, gasser eller aerosoler) ved arbejdet, skal forureningen fjernes ved kilden, det vil sige der hvor den udvikles.