Det skal du huske

  • Det er arbejdsgiveren, der hyrer vikaren, som har ansvaret for, at arbejdsmiljøforholdene er i orden, mens vikaren arbejder på virksomheden.
  • Vikarer skal have de samme sikkerhedsforanstaltninger som fastansatte til rådighed, fx udsugning og løfteudstyr.
  • Det er ekstra vigtigt, at vikarer bliver sat ordentligt ind i arbejdet og sikkerhedsforanstaltningerne, da de ikke kender virksomhedens normale arbejdsforhold.
  • Vikarer har stemmeret, når der skal vælges arbejdsmiljørepræsentant.

​Der gælder andre regler ved entrepriser, hvor man er hyret ind til at udføre en bestemt opgave på en virksomhed. Her er det typisk den fremmede virksomhed som udfører opgaven, der selv planlægger og tilrettelægger arbejdsmiljøarbejdet.

Dermed er det arbejdsgiveren i den fremmede virksomhed, der har ansvaret for de ansattes sikkerhed og sundhed.

​Ja. På mindre virksomheder, hvor der kan være tvivl om man overhovedet skal have en arbejdsmiljørepræsentant, skal man være opmærksom på at vikarerne tæller med i regnestykket.

Det gælder dog ikke på kontorer og i butikker, hvor man kun skal medregne ansatte, der er beskæftiget mindst 10 timer om ugen. Timetallet skal beregnes som et gennemsnit, der er målt over 3 måneder.

​Det afhænger af din tilknytning til virksomheden og dine kvalifikationer. Det er normalt reglerne om valg af tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde, der gælder for, hvem der kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

Tillidsrepræsentantreglerne indeholder typisk særlige bestemmelser om anciennitet, kvalifikationer mv.

Læs mere om valg af arbejdsmiljørepræsentant

​Ja. Alle ansatte har valgret, også lærlinge, deltidsansatte, løst ansatte, afløsere, vikarer og praktikanter. Ansatte på kontor- og administrationsområdet samt butiksansatte, der er beskæftiget mindre end 10 timer om ugen, har dog ikke valgret.

​Ja. Alle medarbejdere skal have instruktion i at udføre arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde, men det er ekstra vigtigt, at du som vikar bliver sat ordentligt ind i arbejdet og sikkerhedsforanstaltningerne, da du ikke kender virksomhedens arbejdsforhold.

Virksomhedens arbejdsmiljøudvalg har pligt til at fastsætte retningslinjer for instruktion og oplæring, også for vikarer. Spørg efter dem, hvis du ikke er sikker på, at du får ordentlig instruktion.

​Du skal forholde dig til de samme regler om arbejdsmiljø som de fastansatte på virksomheden. Det vil sige reglerne i Arbejdsmiljøloven og de sikkerhedsbestemmelser, som virksomheden selv har fastsat.

​Nej. Det er arbejdsgiveren der hyrer dig, som har ansvaret for at arbejdsmiljøforholdene er i orden, mens du arbejder på virksomheden.

Det afgørende er, hvem der har ledelsesretten i det daglige arbejde og ikke så meget, hvordan du er ansat eller hvem der betaler din løn.