Ved siden af systemet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring findes de almindelige erstatningsretlige regler. Disse gør, at du også kan være berettiget til erstatning fra din arbejdsgiver eller andre, hvis du har været udsat for en arbejdsulykke eller er blevet syg af dit arbejde. Det forudsætter at der foreligger et erstatningsansvar.
For nogle skadetyper gælder der er ”Objektivt ansvar”, det gælder f.eks. de fleste færdselsulykker. I disse sager vil der meget ofte være ret til erstatning, hvis der er lidt et tab.
Hvis der er et erstatningsansvar, er du berettiget til erstatning efter ”Erstatningsansvarsloven”. Du kan f.eks. være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte. Disse poster dækkes ikke i sagen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Dansk Metal hjælper dig med at vurdere om der kan være et erstatningsansvar i anledning af din ulykke eller sygdom, og hvis vi vurderer, at der er mulighed for at opnå erstatning, rejser vi de erstatningskrav der kan rejses for dig – eventuelt ved domstolene, hvis det er nødvendigt.