Det skal du være opmærksom på

  • Ventilationsanlægget for køle- og smøremidler skal gennemgås jævnligt - fx 2 gange om året eller én gang om måneden, hvis det kører døgnet rundt.
  • Hvis anlæggets alarm går i gang, skal det også efterses.
  • Udsugningen både i og ved maskinerne skal tjekkes jævnligt – se brugsanvisning fra leverandøren for hvordan og hvor ofte.
  • Olietågefiltre skal efterses og renses hver uge.
  • Vær opmærksom på, at eventuelle vekslere slutter tæt, så det udsugede luft holdes adskilt fra indblæsningen.