10 gode råd til at få styr på jeres kemiske arbejdsmiljø

1. Sanér jeres kemiske produkter:    
a. Saml alle jeres produkter på samme sted.    
b. Skil jer af med produkter, som I ikke er tvunget til at bruge.    
c. Vælg de mindst skadelige, hvis der er flere, der kan det samme    
d. Vælg få seriøse leverandører, der kan holde, hvad de lover.

2. Skaf nye sikkerhedsdatablade fra leverandørerne på de produkter I har tilbage.

3. Undersøg om der er KRAN-stoffer i produkterne – det står på etiketten eller i sikkerhedsdatabladet.

4. Forsøg at skifte KRAN-produkterne ud med mindre skadelige produkter. Efterlys mindre skadelige alternativer hos leverandøren.

5. Undersøg om I har det nødvendige sikkerhedsudstyr til produkterne. Tjek leverandørens anvisninger i databladene.

6. Tjek om sikkerhedsforanstaltningerne er i orden, fx:    
a. Lukkede maskiner.    
b. Ordentlig udsugning/ventilation.    
c. Personlige værnemidler.    
d. Personlig hygiejne.

7. Fastsæt fælles principper for instruktion om arbejde med farlige kemikalier.

8. Lav en indkøbspolitik for kemikalier, fx:    
a. Vi vil undgå KRAN-stoffer.    
b. Fastlæg procedurer for undersøgelse af nye produkter.    
c. Fastlæg procedurer for sikkert indkøb.

9. Undersøg om arbejdsmiljøgruppen har behov for supplerende arbejdsmiljøuddannelse om farlige kemikalier.

10. Beregn jeres udgifter og besparelser ved at undgå KRAN-stofferne, fx i form af færre sikkerhedsforanstaltninger.