Det skal du være opmærksom på

  • Når du er i arbejdsfordeling, bliver din samlede arbejdstid nedsat.
  • Du modtager supplerende dagpenge for den nedsatte arbejdstid.
  • Du kan ikke blive afskediget, med mindre du selv har givet anledning til det.
  • Arbejdsfordelingen skal aftales i henhold til din overenskomst.
  • Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, skal I kontakte jeres lokale Metal-afdeling.
  • Tal med din a-kasse om dagpenge og rådighedsregler.

​En virksomhed kan bruge arbejdsfordeling i perioder med nedgang. I et forsøg på at undgå afskedigelser, fordeler virksomheden i en periode opgaverne mellem dig og dine kollegaer.

Arbejdsfordeling kan aftales for hele virksomheden, for en afdeling eller for en produktionsenhed. En arbejdsfordeling skal anmeldes til Jobcenteret af virksomheden.

Du vil i perioden med arbejdsfordeling skiftevis arbejde og være i fordeling. I perioder med arbejde får du løn, og i perioder uden arbejde får du supplerende dagpenge.

​Arbejdstiden kan enten være:
- Nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
- Veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid, fulgt af 1 uges ledighed.
- Veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid, fulgt af 1 uges ledighed.
- Veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid, fulgt af 2 ugers ledighed.

​Arbejdsfordelingen kan højst vare 13 uger inden for en 12 måneders periode, men kan dog forlænges af Det Regionale Beskæftigelsesråd.

​Ja. Du forbruger af din ret til 30 ugers supplerende dagpenge under alle uger i arbejdsfordelingen – dvs. også de uger, hvor du arbejder og ikke får udbetalt supplerende dagpenge.

Du skal løbende udfylde og aflevere dagpengekort i hele den periode, arbejdsfordelingen varer.

Se reglerne for supplerende dagpenge under arbejdsfordeling