Lærlinge under 18 år skal have en sammenhængende daglig hvileperiode på mindst 12 timer og mindst 2 sammenhængende fridøgn indenfor hver periode på 7 døgn. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen.

Reglerne fremgår af Bekendtgørelsen om unges arbejde, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: amid.dk

​Lærlinge under 18 år må højst arbejde 40 timer om ugen. Den tid de bruger på undervisning skal medregnes i den ugentlige arbejdstid, hvis arbejdet er en del af deres uddannelse. Hvis lærlingene arbejder for flere arbejdsgivere, så skal arbejdstiderne lægges sammen.

Reglerne fremgår af Bekendtgørelsen om unges arbejde, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: amid.dk

​Lærlinge under 18 år må højst arbejde 8 timer om dagen. Hvis de arbejder 8 timer om dagen, skal det være i træk. Den tid lærlingen bruger på undervisning skal medregnes i den daglige arbejdstid, hvis arbejdet er en del af deres uddannelse. Hvis de arbejder mere end 4½ time om dagen, skal de have en pause på mindst 30 minutter. De må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.

Reglerne fremgår af Bekendtgørelsen om unges arbejde, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: amid.dk