De fleste overenskomster har ikke bestemmelser om rådighedsvagt, og reglerne skal derfor udformes i en lokalaftale.

Hvis du er ansat under Industriens Overenskomst og har en rådighedsaftale, der gør, at du ved en rådighedsvagt ikke kan overholde 11-timersreglen og skal udskyde hvileperioden, og den udskudte hvileperiode forhindrer dig i at udføre planlagt normal daglig arbejdstid, betales den ikke-udførte arbejdstid som ved sygdom.