Det skal du være opmærksom på

  • Det er din overenskomst der sætter reglerne for, hvor meget du må arbejde når du er på skiftehold.
  • Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer om ugen for dem som arbejder på 1. skift og 34 timer om ugen for dem som arbejder på 2. og 3. skift.