Det skal du være opmærksom på

  • Regler for betaling for overarbejde, arbejde på fridage o.lign. er reguleret af Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten, eller af den organisationsaftale du er omfattet af.
  • Regler for betaling for rejser i tjenesten fremgår af Cirkulære om tjenesterejseaftalen.