Det skal du huske

  • Du har ret til at blive behandlet på lige vilkår med fastansatte kolleger og nyde de samme rettigheder i forhold til fx løn, ferie og arbejdsmiljø.
  • Der er et fastsat tidspunkt for, hvornår din ansættelse slutter.
  • En midlertidig ansættelse kan forlænges, hvis der er tale om særlige forhold, der gør, at en bestemt arbejdsopgave ikke er blevet færdig til et bestemt tidspunkt.
  • Det er ikke meningen, at arbejdsgiveren igen og igen kan ansætte medarbejdere på korttidskontrakter, fordi medarbejderne så er nemmere at slippe af med.