Det skal du være opmærksom på

  • Inden for hver periode på 7 døgn skal du have et ugentligt fridøgn.
  • Et fridøgn kan udskydes under helt særlige forhold i forbindelse med arbejde inden for udvalgte brancher, som nødvendigvis må holdes i gang.
  • Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

Nej. Nogle overenskomster indeholder mulighed for delt arbejdstid. Det vil sige, at det daglige arbejde kan deles op i 2 perioder.

Hvis du har delt arbejdstid kan hvileperioden nedsættes, dog ikke til mindre end 8 timer. Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

Du har ret til at holde pause, hvis du har en daglig arbejdstid på mere end 6 timer. Pauser er ofte fastlagt gennem lokalaftaler eller kutymer, så spørg din tillidsrepræsentant om, hvornår I har pauser.

​Arbejder du på en fridag, skal du have kompensation efter overenskomsten.

Spørg din tillidsrepræsentant eller i din lokale Metal-afdeling om, hvordan reglerne er for dig.

Nej. Det ugentlige fridøgn skal ligge i forbindelse med en normal daglig hvileperiode på 11 timer. Dermed skal du have mindst 35 timers sammenhængende hvileperiode for hvert 7. døgn.

Få hele overblikket i Arbejdstilsynets meddelelse om ugentlige fridøgn

Læs mere i pjecen Hviletids- og fridøgnsregler

​Du er omfattet af reglerne, hvis den bil du er fører af enten:
- Er indregistreret til at måtte køre med over 3,5 tons, inklusiv påhængsvogn eller sættevogn, eller
- Er indrettet til at køre med mere end 9 personer, inklusiv føreren, og den er beregnet til at køre med personer.

Vær opmærksom på at der kan gælde lavere vægtgrænser i andre lande, som man skal igennem.

Se Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport bilag 1

Se politiets gennemgang af køre- og hviletidsbestemmelserne her