Det skal du være opmærksom på

  • Der skal være mindst 11 timers sammenhængende hvileperiode inden for enhver 24-timers periode.
  • Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer ved holdskifte på virksomheder med flerholdsdrift.
  • Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer i særtilfælde.
  • Der gælder særlige regler om hviletid og fridøgn for Metal Søfart, vejtransport, lastning og lodsning udført af løsarbejdere, samt for unge under 18 år.
  • Der skal altid gives kompenserende hviletid, hvis hviletiden nedsættes.
  • Hvis medarbejdere efter rådighedsvagt er forhindret i at udføre planlagt normal daglig arbejdstid, betales den ikke udførte arbejdstid som ved sygdom

Disclaimer

I Metals hviletidsberegnere har vi ikke medtaget muligheden for at udskyde den daglige hvileperiode.Og når der skal gives kompenserende hviletid, har vi lagt den i umiddelbar forlængelse af den efterfølgende hvileperiode. Vi har også medtaget ekstra kompenserende hviletid, selv når man bryder 11 timers reglen eller 8 timers reglen. Det gør det mere overskueligt. Beregnerne er kun vejledende. Brug din Metal afdeling, hvis du har spørgsmål til konkrete arbejdsopgaver eller arbejdsplaner.