Det skal du være opmærksom på

  • Ved adoption svarer det tidspunkt, man modtager barnet, til fødselstidspunktet.
  • Der er forskellige regler for, hvor meget fravær du har ret til, før modtagelse af barnet, afhængig af om du adopterer i Danmark eller i udlandet.
  • Efter modtagelse af barnet gælder de samme regler om barsels- og forældreorlov, som ved barsel efter fødsel.

 Ring mig op

Vi ringer til dig næste hverdag. Vælg tidspunkt:

OK

​Et barn anses for modtaget, når de formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt.

I forbindelse med adoption, taler man ikke om forventet fødselstidspunkt, men modtagelsen.

​Som kommende adoptivforældre har du og din samlever hver især ret til fravær i 4 uger inden modtagelsen, hvis I opholder jer i udlandet for at modtage barnet.

​Ja. Hvis opholdet i udlandet før modtagelsen bliver længere end 4 uger, kan retten til fravær blive forlænget.

Denne forlængelse gælder kun hvis det skyldes årsager, der ikke kan tilregnes de kommende adoptivforældre.

​Hvis I skal opholde jer sammen med barnet på modtagelsesstedet, før I må tage barnet med hjem, har I ret til op til 2 ugers orlov, før I får barnet hjem. I kan altså kun holde orloven før modtagelsen, hvis I er sammen med barnet.

​Hvis du og barnets anden forælder adopterer fra udlandet, har I ret til barselsdagpenge i op til 4 uger, før I modtager barnet, hvis I skal opholde jer i udlandet. Det gælder for jer begge, fra den dag I rejser til udlandet for at hente barnet.

Perioden kan forlænges med op til 4 uger, hvis I er tvunget til at forlænge opholdet. I kan ikke få barselsdagpenge i mere end de 8 uger, før I modtager barnet, selvom I er nødt til at opholde jer i landet i længere tid.

​Efter modtagelse af barnet, gælder samme regler som ved barsel efter fødsel.

Retten til fravær efter barselsloven afhænger dog af, om de adoptionsundersøgende myndigheder har bestemt, at den ene af de adopterende forældre i en periode skal være i hjemmet.

I kan få dagpenge indtil 46 uger efter den dag, I har modtaget barnet. Modtagelsesdagen er den dag, hvor de formelle betingelser, for at I kan tage hjem med barnet, er opfyldt.

Når I har modtaget barnet, kan I fordele orloven mellem forældrene:
- 14 uger efter modtagelsen af barnet, retten kan udnyttes af én af adoptivforældrene.
- 2 uger efter modtagelsen af barnet, retten kan udnyttes af én af adoptivforældrene.
- 32 uger, svarende til forældreorlov, som kan fordeles mellem adoptivforældrene.

I kan holde orloven i forlængelse af hinanden eller samtidig. Fx kan I holde 16 uger sammen, hvor I begge modtager dagpenge. Den ene af jer vil også kunne fremrykke nogle af de 32 uger og holde dem sammen med den anden forælder under de første 14 uger efter adoptionen.

Medmødre, dvs. den forælder som ikke har født i et lesbisk forældrepar, har samme rettigheder som faren i et heteroseksuelt forældrepar med hensyn til barsel- og forældreorlov.

Der gælder i øvrigt samme regler for homoseksuelle par der adoptere, som for heteroseksuelle par der adopterer.