Det skal du være opmærksom på

  • Samlet set har et forældrepar ret til 52 ugers orlov med dagpenge.
  • Heraf 4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov til mor, og 2 uger til far/den anden forælder
  • 32 ugers forældreorlov som kan deles mellem forældrene.
  • Forældreorloven kan forlænges med 8 eller 14 uger – ved forlængelse har du dog ikke ret til yderligere barselsdagpenge.

 Ring mig op

Vi ringer til dig næste hverdag. Vælg tidspunkt:

OK

Barselsdagpengene følger dagpengesatserne, som fastsættes hvert år i januar.

Se de aktuelle dagpengesatser

På Industriens overenskomst har du ret til fuld løn under:
- Graviditetsorloven (morens ret til 4 uger inden fødslen)
- Barselsorloven (morens ret til 14 uger efter fødslen)
- Fædreorloven (farens/den anden forælder ret til 2 uger efter fødslen).
- Derudover betaler arbejdsgiveren fuldløn i op til 16 uger* af forældreorloven. 

* Af de 16 uger har mor ret til 5 uger, far/den anden forælder 8 uger. Derudover er der 3 uger mere til enten den ene eller den anden forældre.

Få hele overblikket i pjecen ”Tillykke med den lille”

Den kommende mor har ret til fravær på grund af graviditet, når der er 4 uger til fødslen.

Der gælder dog særlige regler, hvis graviditeten har et sygeligt forløb eller hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten.

Derudover har du ret til frihed til graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden.

Nej. Hvis du føder før tiden, kan du ikke få forlænget din barselsorlov tilsvarende efter fødslen.

Din ret til barselsorlov efter fødslen er uafhængig af, hvor meget orlov du har holdt inden fødslen.

​Din barselsorlov efter fødslen forkortes ikke, selvom du føder efter det forventede tidspunkt (terminsdatoen).

Din ret til barselsorlov efter fødslen er uafhængig af, hvor meget orlov du har holdt inden fødslen.

Mor har ret til barselsorlov i 14 uger efter fødslen, mens far/den anden forælder har ret til 2 ugers sammenhængende fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen.

Far/den anden forælder kan dog påbegynde forældreorloven samtidig med, at mor holder barselsorlov.

​Forældreorloven starter 14 uger efter fødslen. Faren/den anden forælder kan dog påbegynde forældreorloven inden de 14 uger er gået.

Ja. I kan godt holde orlov samtidig. Gør I det, skal I være opmærksomme på at I bruger dobbelt dagpengeret i den periode.

 

De 32 ugers forældreorlov med dagpenge er en fælles ret, som I kan fordele, som I vil.  Når du holder fx 8 uger orlov med dagpenge, går de altså fra jeres fælles pulje med 32 ugers forældreorlov med dagpenge.

Far/den anden forælder har ret til 2 ugers fædreorlov og kan efter aftale med partneren holde op til 32 ugers forældreorlov.

En far/den anden forælder kan, med sin partners samtykke, holde maksimalt 34 ugers orlov med dagpenge/løn.


Industriens overenskomst sikre dig at op til 16 af disse uger kan være med fuld løn.

Hvis mor kun modtager SU og dermed ikke gør brug af forældreorlov med dagpenge, har far/den anden forælder ret til 32 ugers forældreorlov med dagpenge/løn.

Industriens overenskomst sikrer dig, at 11 af disse uger vil være med fuld løn.

Nej. En uge tæller som en uge, uanset hvor mange helligdage eller fridage der måtte være i ugen.

Ja. Du kan genoptage arbejdet delvist og dermed forlænge barselsperioden med den tid du arbejder, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Genoptager du for eksempel arbejdet på halv tid de sidste 10 uger, kan du arbejde 20 uger på halv tid.

Arbejdstiden kan både være daglig nedsættelse eller arbejde på hele dage.

Ja. Der er mulighed for at forlænge de 32 ugers forældreorlov, der er placeret efter den 14. uge, med enten 8 eller 14 uger (ikke noget derimellem).

Gør I dette fordeles dagpengene for de 32 uger ud på enten 40 eller 46 uger, således at det ugentlige beløb bliver mindre.

Bemærk, at I først skal meddele Udbetaling Danmark, at I ønsker at forlænge jeres orlov til efter perioden med fuld løn er afholdt. Dette sikrer, at arbejdsgiveren kan få fuld refusion fra kommunen, da dette er et krav ifølge overenskomsten.

Ja. En af forældrene har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt. De udskudte uger af orloven skal holdes i én sammenhængende periode og være afholdt inden barnet er fyldt 9 år.

Kan man lave en aftale med arbejdsgiveren om at udskyde mere af orloven, er det muligt at udskyde helt op til 32 uger. De udskudte uger kan så holdes fordelt over flere perioder indtil barnet fylder 9 år.

Aftalen er kun gældende med den arbejdsgiver du laver aftalen med. Derfor skal du huske at genforhandle aftalen om udskudt orlov med en ny arbejdsgiver, hvis du skifter job.

Vær opmærksom på, at du under Industriens overenskomst ikke kan få fuld løn i løbet af din udskudte forældreorlov, hvis den afholdes efter de første 52 uger efter fødslen. Du modtager i stedet barselsdagpenge.

Når din udskydelse af forældreorloven er retsbaseret betyder det, at du ikke skal have lov af arbejdsgiveren til at udskyde og afholde orloven.

Får du andet arbejde, vil du fortsat have retten til at holde den udskudte orlov ved den nye arbejdsgiver.

Hvis du er i job, har du ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af orloven og afholde dem på et senere tidspunkt, inden barnet fylder 9 år. Kun den ene af forældrene kan gøre brug af denne ret.

Når din udskydelse af forældreorloven er aftalebaseret betyder det, at du indgår en særskilt aftale med din arbejdsgiver om udskydelse, og at denne aftale kun gælder i forhold til denne arbejdsgiver.

Får du således et andet arbejde og har udskudt orlov, skal du indgå en aftale med din nye arbejdsgiver om afholdelse af den udskudte orlov. Hvis I ikke kan opnå en aftale går orloven tabt.

Hvis du kan opnå en aftale med din arbejdsgiver, kan du udskyde op til 32 uger af orloven. I kan aftale, at du afholder ugerne samlet, drypvis eller at du f.eks. arbejder 30 timer om ugen og er på orlov 7 timer om ugen.

Orloven skal være afholdt inden barnet fylder 9 år.

Der gælder særlige regler for statsansattes barsel. Som ansat i staten, DSB eller DSB S-tog er du gennem din overenskomst sikret flere rettigheder end de rettigheder loven giver dig. 

Se dine barselsrettigheder i Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage

Følgende overenskomster har samme rettigheder under barsel som Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst:

Autobranchens Arbejdsgiverforening, ABAF
Bandagist-Centret A/S, Aarhus
Coop Danmark, funktionæraftale (Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation)
Coromatic A/S – Dansk Erhverv (virksomhedsoverenskomst)


Dansk Bilbrancheråd
Dansk Erhverv – Cykel- og knallertmekanikere
Dansk Mode & Textil
Danske Mediers Arbejdsgiverforening
Danske Rederier, mobile havanlæg


DIO I – Dansk Sejlmagermesterforening, lærlingeaftale
DIO I – Metal-Transportoverenskomsten
DIO I – Oplevelsesindustrien
DIO II – Overenskomsten for faglærte
DIO II – Mejeribrugets Arbejdsgiverforening


DM-Arbejdsgiver (Dansk Maskinhandlerforening)
Drivkraft Danmark (Statoil Refining Denmark A/S)
Drivkraft Danmark for smede, maskinarbejdere, kedelpassere, oliefyrs- & gasmontører
DTL’s Arbejdsgiverforening/Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening


ELFO (TEKNIQ Arbejdsgiverne)
Euromaster Danmark
Falck Danmark, mekanikere og teleteknikere – Dansk Erhverv (virksomhedsoverenskomst)
FDM, funktionæraftale


GN Hearing A/S – Dansk Erhverv (virksomhedsoverenskomst)
Hess Denmark ApS
Industri- og VVS-overenskomsten (TEKNIQ Arbejdsgiverne)
INEOS Offshore


Kooperationen (både regler fra IOK og VVS-OK)
Maersk Drilling
NorSea Group Denmark A/S
Otometrics A/S – Dansk Erhverv (virksomhedsoverenskomst)
SKAD


Total E&P, Danmark A/S
Total Upstream Danmark, drifts- og dæksassistenter

​”Den anden forældre” betyder en forælder, som er juridisk forælder til barnet, men som ikke er gravid med barnet. Denne kaldes nogle gange medmor eller medfar i forhold til samkønnede forældre.

Graviditetsorlov og barselsorlov tilfalder den forælder, der er gravid med barnet, uanset juridisk køn.

Den anden forælder, også kaldet medmor eller medfar, har samme rettigheder i forbindelse med fædre- og forældreorlov som fædre i heteroseksuelle forældrepar.

Se også hvad der gælder i forhold til adoption her (link til ”Hvilke regler gælder, hvis vi adopterer-afsnittet).
Læs mere om LGBT+ familier her.

​Når I har modtaget barnet, har I de samme rettigheder med industriens overenskomster, som biologiske forældre har efter fødslen. Det vil sige fuld løn under barsels- og fædreorlov, samt op til 16 uger med fuld løn under forældreorlov.