52 ugers orlov med dagpenge

 • Forældrepar har tilsammen ret til 52 ugers orlov med dagpenge:
 • Mor har 4 uger op til termin.
 • 2 uger til mor plus 2 uger til far/den anden forælder, der skal bruges inden 10 uger efter fødsel.
 • 2 x 9 øremærkede uger til mor og far/den anden forælder, der skal bruges inden 1 år efter fødsel.
 • 2 x 13 uger, der frit kan overføres mellem mor og far/den anden forælder inden 1 år efter fødsel.

Barselsdagpengene følger dagpengesatserne, som fastsættes hvert år i januar.

Se de aktuelle dagpengesatser

Læs mere om barselsdagpenge på Borger.dk

På Industriens Overenskomst har du ret til fuld løn: 


Hvis dit barn er født 1. juli 2023 eller senere

Mor:

 • 4 øremærkede uger op til termin
 • 10 øremærkede uger - skal bruges inden for 10 uger efter fødsel
 • 9 øremærkede uger - skal bruges inden 1 år efter fødsel.

Far/den anden forælder:

 • 2 øremærkede uger - skal bruges inden 10 uger efter fødsel
 • 10 øremærkede uger - skal bruges inden 1 år efter fødsel.

Enten til mor eller far/den anden forælder:

5 uger til fri fordeling – skal bruges inden 1 år efter fødslen.

Få hele overblikket i pjecen "Tillykke med den lille"


Hvis dit barn er født mellem 2. august 2022 og 1. juli 2023

Mor:

 • 4 øremærkede uger op til termin
 • 10 øremærkede uger - skal bruges inden for 10 uger efter fødsel
 • 9 øremærkede uger - skal bruges inden 1 år efter fødsel.

Far/den anden forælder:

 • 2 øremærkede uger - skal bruges inden 10 uger efter fødsel
 • 8 øremærkede uger - skal bruges inden 1 år efter fødsel.

Enten til mor eller far/den anden forælder:

3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder.
Forældrene også kan vælge at dele de 3 uger imellem sig. 
Ugerne skal afholdes inden år efter fødslen.

Få hele overblikket i pjecen ”Tillykke med den lille”


Er dit barn født før 2. august 2022, gælder andre regler:

Læs om reglerne her.

Den kommende mor har ret til fravær på grund af graviditet, når der er 4 uger til fødslen.

Der gælder dog særlige regler, hvis graviditeten har et sygeligt forløb eller hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten.

Derudover har du ret til frihed til graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden.

Nej. Hvis du føder før tiden, kan du ikke få forlænget din barselsorlov tilsvarende efter fødslen.

Din ret til barselsorlov efter fødslen er uafhængig af, hvor meget orlov du har holdt inden fødslen.

​Din orlov efter fødslen forkortes ikke, selvom du føder efter den forventede terminsdato.

Din ret til orlov efter fødslen er uafhængig af, hvor meget orlov du har holdt inden fødslen.

Nej. En uge tæller som en uge, uanset hvor mange helligdage eller fridage der måtte være i ugen.

Ja. I kan genoptage arbejdet delvist og dermed forlænge jeres orlov med den tid, I arbejder. Det kræver dog en aftale med jeres arbejdsgivere.

I kan forlænge jeres orlov. Der er dog ikke mulighed for at udstrække barsels- dagpengene.

Du kan læse mere om lovens muligheder for at forlænge, udskyde eller være på deltidsorlov på borger.dk.

Hver af forældrene kan udskyde 5 ugers orlov til et senere tidspunkt – dog senest inden barnet fylder 9 år.  

"Den anden forælder" betyder en forælder, som er juridisk forælder til barnet, men som ikke er gravid med barnet. Den anden forælder kaldes nogle gange medmor eller medfar.

Alle bestemmelser i Industriens Overenskomst om orlov gælder uanset, om forældrene er af samme eller forskelligt køn.

Den anden forælder, også kaldet medmor eller medfar, har samme rettigheder i forbindelse orlov, som far i heteroseksuelle forældrepar.

Der er derudover kommet nye rettigheder til LGBT+familier med mere end to forældre. Disse gælder for forældre, der får børn fra og med den 1. januar 2024.

Læs mere om LGBT+ familier her.

​Når I har modtaget barnet, har I de samme rettigheder med industriens overenskomster, som biologiske forældre har efter fødslen.

Fra 2024 kommer der nye rettigheder til soloforældre, som gælder for forældre, der får børn fra og med den 1. januar 2024.

Læs mere på borger.dk

 • Autobranchens Arbejdsgiverforening, ABAF
 • Bandagist-Centret A/S, Aarhus
 • Coop Danmark, funktionæraftale (Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation)
 • Coromatic A/S – Dansk Erhverv (virksomhedsoverenskomst)
 • Dansk Bilbrancheråd
 • Dansk Erhverv – Cykel- og knallertmekanikere
 • Dansk Mode & Textil
 • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
 • Danske Rederier, mobile havanlæg
 • DIO I – Dansk Sejlmagermesterforening, lærlingeaftale
 • DIO I – Metal-Transportoverenskomsten
 • DIO I – Oplevelsesindustrien
 • DIO II – Overenskomsten for faglærte
 • DIO II – Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
 • DM-Arbejdsgiver (Dansk Maskinhandlerforening)
 • Drivkraft Danmark (Statoil Refining Denmark A/S)
 • Drivkraft Danmark for smede, maskinarbejdere, kedelpassere, oliefyrs- & gasmontører
 • DTL's Arbejdsgiverforening/Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening

 


 Ring mig op

Vi ringer til dig næste hverdag. Vælg tidspunkt:

OK