Krav for at afholde barnets 1. sygedag med fuld løn

  • Dit barn er under 14 år.
  • Du har været ansat i over 9 måneder.
  • Du melder barn syg rettidigt. -senest ved arbejdstids begyndelse som ved egen sygdom.

​Du har stadig ret til at passe dit barn på barnets 1. sygedag. I stedet for fuld løn får du betaling svarende til din sygedagpengeydelse.

​Ja. Som pap- eller plejeforælder har du ret til at afholde barnets 1. sygedag, hvis du bor sammen med barnet. Arbejdsgiveren skal på forhånd vide, at du bor sammen med barnet.

​Nej. Det er er kun den ene af forældrene, som har ret til barnets 1. sygedag.

​Nej. Barnets 1. sygedag skal meddeles arbejdspladsen rettidigt - senest ved arbejdstids begyndelse som ved egen sygdom. Du kan altså ikke blive væk fra arbejdet, dukke op dagen efter og påkalde sig retten til barnets 1. sygedag.

​Som statsansat har du ret til at afholde både barnets 1. og 2. sygedag. Dit barn skal være under 18 år, og I kan som forældre dele de 2 sygedage imellem jer.

Se Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO § 14

Overenskomsten giver dig ret til to børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år.

Betalingen kommer fra din fritvalgsordning.

​Den dag, du bliver ringet hjem med sygt barn, har du fri med løn resten af dagen. Dagen efter tæller så som barns 1. sygedag.