​Du optjener 2,08 feriedage for hver måned, du er ansat, dvs. 5 ugers ferie om året. Fem ugers ferie svarer til 25 dage i fem dages arbejdsuger.

​I stedet for 2,08 feriedage optjener du 2,5 feriedage for hver måned, du er ansat. Feriedagene svarer dog stadig til 5 ugers ferie (30 dage) om året.

​Ja. Hvis du er månedslønnet og ikke har optjent ferie med løn (eller har brugt de feriedage du havde), kan arbejdsgiveren trække 4,8 % af månedslønnen fra, for hver feriedag du holder.

Der regnes med 5 dages ferieuge. Ved seks dages uge trækkes 4 % af månedslønnen fra pr. dag.

​Hvis du er funktionær eller funktionærlignende ansat, består feriebetalingen normalt i, at du får løn under ferie plus et ferietillæg på minimum 1 % af den ferieberettigede løn fra det foregående kalenderår.

De fleste får ferietillægget udbetalt i april eller maj.

​Hvis du er funktionær eller funktionærlignende ansat, har du krav på et ferietillæg på minimum 1 % af den ferieberettigede løn fra det foregående kalenderår.

De fleste får ferietillægget udbetalt i april eller maj.

Når den nye ferielov træder i kraft fra 1. september 2020 gælder princippet om samtidighedsferie. Det betyder, at det årlige ferietillæg ikke udbetales ved ferieårets start. Ferietilægget udbetales enten samtidig med, at den tilhørende ferie blivre holdt, eller to gange årligt. Det er op til arbejdsgiveren. Vælger arbejdsgiveren at udbetale ferietillæget to gange årligt, bliver det for perionden 1. maj til 31. september udbetalt med lønnen for maj måned, mens det resterende bliver udbetalt med lønnen for august.

​Lønnen under ferie reguleres i forhold til lønnen sidste år. Det sker hvis:
- Du holder ferie med løn og har samme arbejdsgiver som sidste år.
- Du arbejder 20 % mere eller mindre end sidste år.
- Arbejdsomfanget er ændret med mindst 20 %.

Ferietillægget skal stadig beregnes af indtægten fra sidste år.

​Er du timelønnet, får du 12,5 % i feriepenge af din ferieberettigede løn i et optjeningsår (kalenderår).

Er din arbejdsplads organiseret, får du dine feriepenge udbetalt af arbejdspladsen. Du skal give din arbejdsgiver besked om, hvornår du vil afholde ferien.

Er din arbejdsplads ikke organiseret, bliver dine feriepenge udbetalt fra FerieKonto. Du skal have dit FerieKonto-bevis underskrevet af din arbejdsgiver.

​Ja. Selv om du ikke har optjent ret til 5 ugers betalt ferie, kan du holde ferie alligevel. Du skal dog selv betale for de feriedage, der ikke er optjent. Din arbejdsgiver har ret til at trække 4,8 % fra din løn, for hver feriedag du holder.

​Ja. Hvis du har feriepenge med fra en tidligere ansættelse eller feriedagpenge fra en ledighedsperiode, kan du bruge dem i din nuværende ansættelse.