Det skal du være opmærksom på

  • Din overenskomst gælder – også selvom din arbejdsplads ikke har overenskomst.
  • Hvis du er i lære på en virksomhed, skal du have ekstrabetaling, hvis du arbejder 1. maj, 5. juni eller 24. december.
  • Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler og lokale aftaler på din virksomhed.

​Som lærling er du omfattet af den overenskomst, der gælder for dit område, og du har dermed alle de rettigheder, som overenskomsten sikrer dig. Det gælder også, selvom din arbejdsplads ikke har overenskomst.

​Ja. Elever i det private har som udgangspunkt fri med løn 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december. Det sikrer Industriens Overenskomst.

1. maj
Er du på skoleophold eller i skolepraktik, har du fri med løn/skolepraktikydelse, hvis skolen holder lukket. Hvis skolen har undervisning, skal du også møde op.

Er du lærling i en kommune eller en region, har du fri 1. maj fra kl. 12. I Frederiksberg og Københavns kommune er 1. maj en hel fridag. Du får løn, mens du har fri.

Som lærling i staten skal du bede din arbejdsgiver om fri 1. maj, og hvis svendene har fri, så har du det også. Du får løn på fridagen, hvis der er en aftale om det på din arbejdsplads.

Grundlovsdag (5. juni)
Er du lærling i det private, har du fri med løn på Grundlovsdag, ifølge Industriens Overenskomst. Din arbejdsgiver må gerne kalde dig på arbejde. Men så skal du både have løn og tillæg for at arbejde på en fridag og overtidsbetaling.

Er du lærling i en kommune eller en region, er Grundlovsdag en søgnehelligdag, hvor du har fri fra kl. 12. Du får løn, mens du har fri.

Er du lærling i staten, har du ikke fri på Grundlovsdag. Men du får et ekstra tillæg på 25 % af netto-timelønnen, hvis din arbejdsgiver beder dig om at arbejde mellem kl. 12-24.

​Ja, men det betyder at du skal have både:
- Løn (fordi, du jo har fri)
- Løn (fordi, du møder ind på arbejde)
- Overtidsbetaling

Skal du arbejde på fridagen, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du får fridagen en anden dag.

​Det er din skole, der bestemmer dine mødetider, så hvis den har åbent 1. maj, 5. juni eller 24. december, skal du møde op. Du får din normale skolepraktikydelse, uanset om skolen holder åbent eller er lukket.

​Hvis du er blevet ansat fra 2. september til 31. oktober har du som elev ret til betalt ferie i 25 feriedage i ferieafholdelsesperioden, som ferieåret knytter sig til. 

​Er du ansat i perioden 1. november til 30. juni har du ret til 3 ugers betalt hovedferie og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Retten til betaling gælder, såfremt du ikke har optjent ferie evt. fra en tidligere læreplads eller et andet job. 

​Ja. Hvis du har feriedage med fra en tidligere læreplads, skal du bruge dem i dit første ferieår på din læreplads.

​Hvis du er i lære på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads, gælder der andre regler. Det er fx ikke sikkert, at du har fri 1. maj, 5. juni eller 24. december. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale Metalafdeling, hvis du har spørgsmål om reglerne.

​Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020. Den nye ferielov kommer med samtidighedsferie, som betyder, at du kan holde betalt ferie allerede måneden efter, du har optjent den.
Den 1. september 2019 starter overgangen til den nye ferielov. Der gælder særlige regler for optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden. Som lærling har du ret til 16,64 feriedage med løn i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Holder du som lærling ikke de 16,64 dage i det ”korte” ferieår, kan de ikke overføres til den nye periode, med den nye lov der starter 1. september 2020. Der kan dog være visse undtagelser – kontakt din lokale metalafdeling for at finde ud af, hvilke regler der gælder for dig.

​Her gælder ingen særlige ferierettigheder, udover ferielovens § 42, stk. 1, hvilket vil sige, at du har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter ansættelsesforholdet er begyndt.

Retten til betaling under ferie gælder i det omfang, der ikke er optjent ret til løn under ferien.