Det skal du huske

  • Hvis du er blevet syg inden din ferie, kan du udskyde den fra 1. sygedag.
  • Hvis du er blevet syg under ferien, har du efter 5 sygedage krav på erstatningsferie.

​Hvis du bliver syg, inden din ferie starter, kan du udskyde ferien. Du skal senest sygemelde dig inden arbejdstiden normalt ville begynde på den første feriedag.

Når sygdommen er overstået, skal du melde dig rask. Her skal du meddele, om du ønsker at holde den resterende ferie som oprindeligt planlagt, eller om du vil vende tilbage på arbejde og holde hele ferien på et senere tidspunkt.

​Ja, hvis din arbejdsgiver ønsker en lægeerklæring, skal han/hun have det. Det er dig, der skal betale for dokumentationen.

​​Hvis du bliver syg under ferien, skal du melde dig syg til din arbejdsgiver på almindelig vis. Du skal også huske at melde dig rask igen.

Efter 5 sygedage (karensdage) har du ret til erstatningsferie. Hvis du f.eks. sygemelder dig på den 4. dag af din ferie, har du først ret til erstatningsferie fra den 9. feriedag, såfremt du stadig er syg.

​Nej. Længen af karensperioden (5 karensdage) er sat i forhold til 25 optjente feriedage. Har du optjent mindre end 25 dage, er karensperioden relativt kortere.

Har du eksempelvis kun optjent 15 feriedage, har du allerede efter 3 sygedage ret til erstatningsferie.

​Ja, hvis din arbejdsgiver ønsker en lægeerklæring, skal han/hun have det. Det er dig, der skal betale for den.

​Hvis du har været ude af stand til at sygemelde dig, er det muligt at tælle dage med fra før tidspunktet for sygemeldingen. Disse dage vil indgå i karensperioden.