​Du skal som udgangspunkt afholde din ferie for at få dine feriepenge udbetalt. Hvis du har været forhindret i at afholde ferie, skal du så vidt muligt afholde den på et senere tidspunkt i ferieåret.

Der er dog undtagelser, såkaldte feriehindringer, der giver dig mulighed for at få udbetalt feriepenge eller overført feriedage til det følgende ferieår.

​De følgende feriehindringer betragtes som acceptable af Ferieloven:
- Du er syg.
- Du holder barsels- eller adoptionsorlov.
- Du opholder dig i udlandet og er ikke omfattet af ferieloven.
- Du er blevet selvstændig erhvervsdrivende.
- Du er overgået til arbejde i hjemmet.
- Du er valgt til borgmester, udnævnt til minister eller lignende tillidshverv.
- Du er indsat i fængsel eller anden tvangsanbringelse, i ind- eller udland.
- Du deltager i en arbejdskonflikt, der varsles og afsluttes lovligt.
- Du aftjener værnepligt eller værnepligtslignende tjeneste i forsvaret.
- Du er udsendt af forsvaret.
- Du mangler penge til at holde ferie for, på grund af en opstået tvist mellem dig og din arbejdsgiver om et krav på feriepenge i ferieåret.
- Du passer en nærtstående syg eller døende og holder derfor orlov.

​Du kan overføre fem dage fra det ene ferieår til det andet, medmindre andet fremgår af den kollektive overenskomst, du er omfattet af.

Du og din arbejdsgiver kan også aftale at overføre ferie, hvis der ikke er overenskomst på den virksomhed, hvor du arbejder.

Du kan aftale overførslen med din arbejdsgiver indtil den 30. september efter ferieårets udløb.

Hent kontraktaftalen om overførsel af ferie (DS Håndværk & Industri)

Hent kontraktaftalen om overførsel af ferie (Dansk Industri)

​Nej. Der er ikke andre end de ovenfor nævnte årsager, der efter Ferieloven kan være feriehindringer. Det er derfor ikke feriehindringer, hvis du fx skifter job eller har et stort arbejdspres.

​Hvis du på grund af feriehindringer ikke kan afholde din hovedferie (op til 15 feriedage) inden den 30. september, kan du få udbetalt dine feriepenge eller få udskudt ferien.

De resterende feriedage (op til 25 feriedage) kan udskydes eller blive udbetalt, hvis du er feriehindret frem til ferieårets afslutning den 30. april.