25. og 26. december samt 1. januar er helligdage, som Folketinget har vedtaget ved lov. Derudover kan du have ret til fri juleaftensdag og nytårsdag. Det er nemlig nogle af de fridage, som Dansk Metal har været med til at forhandle hjem til dig i overenskomsterne. Find din overenskomst nedenfor.
Hvis du ikke har en overenskomst, skal du tjekke dit ansættelsesbevis for at se, om du har fridage udover helligdage.

​Hvis du er ansat inden for det regionale og kommunale område, har du som håndværker fri fra kl. 12.00 den 24. og den 31. december, med mindre der er lokale aftaler, der siger noget andet.

Spørg din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling, hvis du er i tvivl.  Find din Metalafdeling

​Som ansat i staten er hverken den 24. eller den 31. december fridage.

Der ydes dog ulempetillæg på 25 % pr. time for arbejde efter kl. 14.00 den 24. december.

​Industriens Overenskomst giver dig i udgangspunktet fri juleaftensdag. Betalingen sker fra din Fritvalgs Lønkonto.
Der er ingen bestemmelser om nytårsaften i overenskomsten.

Der kan dog være særlige forhold på din arbejdsplads, der gør det nødvendigt at arbejde juleaftensdag, fx behov for overarbejde eller hvis du udfører skifteholdsarbejde. Spørg din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling, hvis du er i tvivl.

Find din Metalafdeling

​Industriens Funktionæroverenskomst giver dig fri juleaftensdag. Du trækkes ikke i din normale månedsløn. Der er ingen bestemmelser om nytårsaften i overenskomsten.

Der kan dog være særlige forhold på din arbejdsplads, der gør det nødvendigt at arbejde juleaftensdag, fx behov for overarbejde eller hvis du udfører skifteholdsarbejde. Spørg din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling, hvis du er i tvivl.

Find din Metalafdeling

​Overenskomsten for Arbejdsgiverne giver dig fri juleaftensdag. Betalingen sker fra din Fritvalgskonto. Der er ingen bestemmelser om nytårsaften i overenskomsten.

Der kan dog være særlige forhold på din arbejdsplads, der gør det nødvendigt at arbejde juleaftensdag, fx behov for overarbejde eller hvis du udfører skifteholdsarbejde. Spørg din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling, hvis du er i tvivl.

Find din Metalafdeling

​Overenskomsten for Dansk Maskinhandlerforening (DM-A) giver dig fri både juleaftensdag og nytårsaftensdag. Betalingen udgør 1.050 kroner pr. dag.

Der kan dog være særlige forhold på din arbejdsplads, der gør det nødvendigt at arbejde juleaftensdag, fx behov for overarbejde eller hvis du udfører skifteholdsarbejde. Spørg din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling, hvis du er i tvivl.

Find din Metalafdeling

​Faglærteoverenskomsten giver dig fri både juleaftensdag og nytårsaftensdag. Du trækkes ikke i din normale månedsløn.

Der kan dog være særlige forhold på din arbejdsplads, der gør det nødvendigt at arbejde juleaftensdag, fx behov for overarbejde eller hvis du udfører skifteholdsarbejde. Spørg din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling, hvis du er i tvivl.

Find din Metalafdeling

​Transportoverenskomsten giver dig fri både juleaftensdag og nytårsaftensdag. Du trækkes ikke i din normale månedsløn.

Der kan dog være særlige forhold på din arbejdsplads, der gør det nødvendigt at arbejde juleaftensdag, fx behov for overarbejde eller hvis du udfører skifteholdsarbejde. Spørg din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling, hvis du er i tvivl.

Find din Metalafdeling

​VVS-overenskomsten med Tekniq giver dig fri både juleaftensdag og nytårsaftensdag. Betalingen udgør 900 kroner pr. dag fra SH-konto. SH-kontoen er den konto, din arbejdsgiver indbetaler på for søgnehelligdage.

Der kan dog være særlige forhold på din arbejdsplads, der gør det nødvendigt at arbejde juleaftensdag, fx behov for overarbejde eller hvis du udfører skifteholdsarbejde. Spørg din tillidsrepræsentant eller din Metalafdeling, hvis du er i tvivl.

Find din Metalafdeling

Har du ikke overenskomst, skal du sørge for at tjekke din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog for at se, hvad der gælder på din arbejdsplads.

Loven giver dig ret til fri på 25. og 26. december og 1. januar.

Ifølge loven er 25., 26. december og 1. januar helligdage.

Er du på skoleophold eller i skolepraktik, har du fri de dage i forbindelse med jul og nytår, hvor skolen eller skolepraktikcenteret har lukket.

Under skoleferier (fx jul, påske og pinse) har du pligt til at møde op på arbejde/praktik, såfremt der arbejdes på virksomheden, på hverdage, der måtte indgå i ferien, fordi disse dage tillægges undervisningstiden.

Er du i praktik, har du fri på de dage, som den overenskomst du er omfattet af, siger. Selvom dit praktiksted ikke har overenskomst, er du automatisk omfattet af den overenskomst, der gælder for dit område, når du er under uddannelse.

Spørg din tillidsrepræsentant, din Metalafdeling eller din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl.