​Du har som udgangspunkt ikke ret til at gå til tandlægetjek, hente børn eller køre din svigermor til lufthavnen i arbejdstiden.

Du kan dog prøve at spørge din chef, om det er i orden, at du smutter en halv time før eller kommer lidt senere.

​Du skal underrette din arbejdsgiver så hurtigt som muligt, hvis du ikke kan komme på arbejde på grund af storm, snestorm, skybrud eller andre ekstreme vejrsituationer.

Fraværet tæller som en fraværsdag for egen regning. Du bliver altså trukket i løn, med mindre du har mulighed for at bruge en feriedag eller en feriefridag.

​Ja. Vejret er ikke arbejdsgivers problem, så dagen bliver ikke betragtet som en betalt fridag.

Du kan dog ikke blive fyret, hvis du bliver hjemme sådan en dag, men det forventes, at du gør det, der er muligt for at komme på arbejde.

Fravær på grund af vejret registreres på samme måde som almindeligt fravær i arbejdstidsopgørelsen. Som deltidsansat bliver du trukket i løn for et forholdsmæssigt timeantal.

Se regler for arbejdstidsopgørelse for deltidsansatte

​Hvis du bliver hjemsendt på grund af vejret, kan du søge om dagpenge. Husk at melde dig ledig på Jobcenteret den første dag, du ikke kan arbejde på grund af vejret eller materialemangel.

​Det afhænger af de retningslinjer, der gælder på din arbejdsplads. De fleste chefer vil dog have et personligt opkald før ens arbejdstid starter, frem for en SMS eller email.

Få overblik over sygemelding på Sygeguide.dk

​Ja. Som følge af din overenskomsts bestemmelse om, at tillidsrepræsentanten repræsenterer medarbejderne, har du ret til at tage tillidsrepræsentanten med til møder med ledelsen.

​Ja. Hvis du som statsansat er månedslønnet, har du altid ret til løn under sygdom, uanset om du er funktionær eller ej.

​Ja. Samarbejdsudvalget på din arbejdsplads har indflydelse på arbejds- og velfærdsforhold i virksomheden – herunder fraværspolitik. Tal med dem, hvis du har forslag til forbedringer.

​Hvis du – uden at underrette din arbejdsgiver – forlader din arbejdsplads kortvarigt i løbet af dagen, møder for sent, går for tidligt eller bliver væk hele dagen, betragtes det som ulovligt fravær.

​Ulovligt fravær kan få alvorlige konsekvenser for din ansættelse, i form af en advarsel, opsigelse eller bortvisning.

Hvis din arbejdsgiver reagerer på dit fravær og du mener, at du har haft en lovlig grund, bør du naturligvis påpege det overfor din arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiveren ikke ændrer sin holdning, bør du hurtigst muligt kontakte din lokale Metal-afdeling.