​Hvis du bliver syg før eller under din ferie, giver Ferieloven dig mulighed for erstatningsferie eller udskydelse.

Se, hvad du kan gøre, hvis du bliver syg på din ferie

Alle medlemmer af Dansk Metal, der arbejder på en overenskomst, har ret til 5 feriefridage ekstra – også kaldet den 6. ferieuge – ud over Ferielovens 5 ugers ferie.

​Industriens Overenskomst giver dig ret til at holde fri 1. maj (dog ikke funktionærer), 5. juni og 24. december. Du kan vælge at få disse fridage betalt fra din Fritvalgs Lønkonto.

Der kan dog være andre regler og lokale aftaler på virksomheden, eller du kan være omfattet af en anden overenskomst.

Kontakt din lokale Metal-afdeling, hvis du er i tvivl

​Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du kan holde ferie. Hvis I ikke kan blive enige, er det arbejdsgiveren, der efter varsel bestemmer, hvornår ferien skal holdes. Du har dog altid ret til at få tre ugers ferie i sammenhæng (hovedferien) mellem den 1. maj og den 30. september (hovedferieperioden).

De øvrige feriedage skal så vidt muligt holdes i sammenhæng, men kan også holdes som enkelte dage. Disse feriedage kan du placere når som helst i ferieåret (1. maj til 30. april).

​Hvis det er din arbejdsgiver der bestemmer, hvornår du skal holde ferien, skal ferien varsles senest tre måneder før hovedferien begynder.

De øvrige feriedage skal meddeles senest en måned før ferien begynder.

​Som ansat i staten er dine rettigheder til ferie fastlagt i "Ferieaftalen", der på mange områder er lig med ferieloven, men fraviger på en række punkter.

Få overblik over reglerne i Ferievejledningen

Se Cirkulære om Ferieaftalen