Det kan du bruge din Fritvalgs Lønkonto til

  • Løn i forbindelse med fritid (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage, børneomsorgsdage, barns 2. hele sygedag og barns lægebesøg).
  • To børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år.
  • Seniorfridage de sidste 5 år før pensionsalderen (finansieres også via pensionsindbetalingen).
  • Indbetale ekstra til pension.

​Langt de fleste af Dansk Metals overenskomster giver ret til en fritvalgsordning.

Fritvalgsordningerne kan dog være forskellige alt efter overenskomsten.

Find din overenskomst og fritvalgsordning

​Fritvalgsordningen under Industriens Overenskomst – kaldet Fritvalgs Lønkonto – sikrer, at din arbejdsgiver løbende skal indbetale en procentdel af din løn på Fritvalgs Lønkontoen. Procentdelen er pr. 1. marts 2022 på 7 % og hæves d. 1. marts 2024 til 9 %.

Hvis du ikke får fuld løn på søgnehelligdage, skal din arbejdsgiver indbetale 4 % af din ferieberettigede løn til din Fritvalgs Lønkonto.

Hvert år inden 1. august skal du give din arbejdsgiver besked om, hvad du vil bruge din Fritvalgs Lønkonto til. Det kan fx være:

- Feriefridage
- Pension
- Seniorfridage
- Børneomsorgsdage
- Frihed

Hvis du ikke bruger det hele inden 1. august, kan din arbejdsgiver udbetale det resterende bidrag løbende med din løn, dog maksimalt 3 %, medmindre de lokale parter har aftalt andet.

Det er en forudsætning for udbetalingen, at din arbejdsgiver kan dokumentere, at du er blevet opfordret til at træffe et valg.

Det er din arbejdsplads, der fastsætter frister og procedurer for administrationen af fritvalgskontoen.

​Ja. Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, har du som udgangspunkt ikke ret til en fritvalgsordning, betaling for søgnehelligdage eller de 5 feriefridage.

Du kan dog selv indgå aftale med din arbejdsgiver om en fritvalgsordning.

Vil du høre mere om muligheden for at få en overenskomst, så kontakt din Metalafdeling.

Hvis der ved udgangen af maj måned stadigvæk er penge på din fritvalgskonto, udbetaler din arbejdsgiver det med den førstkommende løn, medmindre noget andet er aftalt lokalt.

Midler, som du selv har valgt at sætte til side til seniorfridage, skal dog ikke udbetales (se mere om reglerne om seniorordning i din overenskomst).

Du får penge fra din fritvalgskonto udbetalt samtidig med din løn. De lokale parter kan indgå aftaler om udbetaling, og de kan herunder aftale, at der udbetales et beløb, uden at medarbejderen holder fri. Se nærmere i overenskomsten for reglerne.
Hvis du ikke har brugt din fritvalgskonto, bliver pengene automatisk udbetalt til dig via lønnen ved udgangen af maj måned.

​Du kan se på din lønseddel, hvor meget der er opsparet på din fritvalgskonto. Det skal fremgå tydeligt. Hvis du er i tvivl, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller Metalafdeling.

​Husk at give din arbejdsgiver besked, når du ved, hvornår du vil holde fri.

Det er din arbejdsplads, der fastsætter frister og procedurer for administrationen af fritvalgskontoen.

Du kan selv vælge beløbets størrelse alt afhængig af, hvor meget der står på kontoen.

​Har du børn under 14 år, har du mulighed for 2 børneomsorgsdage pr. ferieår.

Vil du benytte dig af børneomsorgsdage, skal du give din arbejdsgiver besked. Det er din arbejdsplads, der fastsætter frister og procedurer for administrationen af fritvalgskontoen.

Vil du gerne bruge fritvalgsordningen til at spare ekstra op til pensionen, skal du give din arbejdsgiver besked skriftligt. Så bliver pengene automatisk overført til dit pensionsselskab.

Giv besked til din arbejdsgiver inden 1. august.

Du kan altid tjekke din pension på pensionsinfo.dk.

​5 år før du kan gå på pension, kan du bl.a. vælge at bruge fritvalgskontoen til at finansiere seniordage.

Du kan enten bruge værdien af dine feriefridage (6. ferieuge) og/eller hele din fritvalgsopsparing, som din arbejdsgiver indbetaler hver måned ud over din løn.

Hvis du alene bruger værdien af dine feriefridage (den 6. ferieuge) i 5 år inden din folkepensionsalder, så har du sparet 25 dage op.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale Metalafdeling for at høre nærmere.

​Hvis du ikke får løn på søgnehelligdage (helligdage, der falder på hverdage), sætter din arbejdsgiver 4 % af din ferieberettigede løn ind på din Fritvalgs Lønkonto. Så kan du vælge, hvad du vil bruge dem til. 

Fritvalgsordninger kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst. Så tag fat i din tillidsrepræsentant eller Metalafdeling, hvis du er i tvivl. Eller find svar i din overenskomst.