Det skal du gøre

  • Send os en mail til lontjek@danskmetal.dk med dine lønsedler vedhæftet, så tjekker vi dem for fejl og mangler.
  • Husk at skrive dit fulde navn og telefonnummer i mailen.
  • Er du lærling, skal du også indsende din uddannelsesaftale.
  • Denne service kun for medlemmer af Dansk Metal. Klik her for at blive medlem. Er du ikke medlem af Dansk Metal men et af de andre FH-forbund, så klik her.

​Send dine lønsedler til lontjek@danskmetal.dk og husk at skrive dit fulde navn og telefonnummer i mailen.

​ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Den betaler du automatisk til via din løn eller din overførselsindkomst.

Din arbejdsgiver betaler to tredjedele af bidraget og du betaler selv resten. Indbetalingerne sikrer dig en pension, som bliver udbetalt hver måned, fra du bliver folkepensionist, til du dør.

Læs mere om ATP på borger.dk

​AM-bidrag står for arbejdsmarkedsbidrag. Alle lønmodtagere og selvstændige betaler et arbejdsmarkedsbidrag på 8 %. Bidraget trækkes af bruttolønnen efter fradrag af ATP og eget pensionsbidrag.

Der betales ikke AM-bidrag af SU, kontanthjælp, efterløn og folkepension. Bidraget går til statens udgifter på arbejdsmarkedet.

Læs mere om AM-bidrag på skat.dk

​Nogle virksomheder laver koder for forskellige poster på lønsedlen. Det vil sige, at genetillæg kan have én kode, nattillæg en anden kode og så videre.

Det gør det naturligvis endnu sværere at tjekke lønsedlen. Men du bør altid kunne gå i lønafdelingen og bede om en fuld oversigt over, hvad de forskellige koder betyder, og hvilke krav man har på hvad.

Du kan også få hjælp af din lokale Metal-afdeling

​Ja. Lønsedlen er din dokumentation for både løn, tillæg, pension, feriepenge og skat. Husk altid at tjekke din lønseddel og gem den i fem år.