Det skal du opfylde

  • Du skal være mellem 18 og 60 år for at tegne lønforsikringen.
  • Du skal arbejde mindst 16 timer om ugen.
  • Du skal samtidig have en indkomst på 24.500 kr eller derover
  • Du skal være lønmodtager hos en arbejdsgiver med dansk CVR-nummer.

​Lønforsikringen dækker ikke, hvis du selv siger op eller du har kendskab til kommende ledighed. Det gælder også hvis du selv søger en fratrædelsesordning med din arbejdsgiver.

Der går et år fra forsikringen er tegnet, til den træder i kraft. Dette er en kvalifikationsperiode. Bliver du opsagt i denne periode dækker forsikringen ikke, og du kan heller ikke anmelde denne ledighed efter at det første år er gået.

Du skal være berettiget til dagpenge fra din a-kasse for at forsikringen dækker.

​Udbetaling af lønforsikring bliver sat ind på den konto, som du oplyser os om ved tilmelding.

​Hvis du mister dit job, tæller de første 30 dage som selvrisikoperiode. Herefter starter optjeningsperioden, der varer yderligere 30 dage. Der går altså 60 dage fra du har mistet dit job til den første forsikringsydelse bliver udbetalt.

​Du kan vælge mellem 6 og 12 måneders dækningsperiode. Du er dækket af forsikringen indtil udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 65 år.

​Ja. Hvis du allerede har en lønforsikring et andet sted, kan du overføre optjent anciennitet til din Metal Lønforsikring.

​Forsikringen dækker hvis du har været ansat hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder og kontrakten er blevet fornyet minimum 2 gange.

Har du været ansat i en kortere tidsbegrænset periode, gælder forsikringen ikke.

​Hvis du bliver ledig skal du melde dig ledig hos din a-kasse. For at få udbetalt lønforsikring skal du desuden sende en anmeldelse til forsikringsselskabet.