​Ja. Med Metal Lønforsikring kan du få udbetalt op til 80 % af din løn i op til et år, hvis du mister dit job. Se hvad det ville betyde for dig.

Læs mere om Lønforsikring

Kontakt først din arbejdsgivers lønkontor og derefter din bank for at afklare, om der er sket en fejl. Er årsagen ikke teknisk, skal du kontakte din lokale Metalafdeling.

Kontakt din lokale Metalafdeling

Kontakt Lønmodtagernes Garantifond ved konkurssituationer

​På det private arbejdsmarked skal du selv tage del i at aftale løn - som oftest inden for rammerne af en overenskomst. Som offentligt ansat gælder reglerne for Ny Løn.

Se hvad din overenskomst sikrer dig

Se Nye Lønsystemer i praksis

​Din overenskomst giver dig særlige rettigheder, hvis du er medlem af en fagforening. Det gælder fx ret til betalt ferie, barsel, løn under sygdom m.m.

Se mere om overenskomster

​Ja. Langt de fleste statsansatte er omfattet af Ny Løn, der består af en fastsat basisløn, der suppleres af forskellige tillæg, fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller andre lokalt aftalte tillæg.

Se Cirkulære om rammeaftale om Nye Lønsystemer

Se Nye Lønsystemer i praksis

Læs mere om ansatte i staten

​Ja. Metal rådgiver og yder juridisk bistand i spørgsmål, der handler om dine arbejdsforhold – det kan være din løn, dit arbejdsmiljø, uddannelse og lignende.

Kontakt din lokale Metalafdeling

​Med Dansk Metals lønberegner kan du se, hvor meget et medlem af Metal i gennemsnit tjener, inden for forskellige brancher, afdelinger og regioner.

Beregn gennemsnittet

​Ja. Din lokale Metalafdeling og din tillidsrepræsentant kan vejlede dig om dit lønniveau. Du kan også få et individuelt tjek af din lønseddel.

Få et løntjek

​Brug vores lønberegner og se om du får nok i løn. Er du lærling, så tjek din lønsats i Løngrisen.

Beregn om du får nok i løn

Løngrisen – tjek din lærlingeløn