Det skal du være opmærksom på

  • Hvis du er blevet bortvist, ophører dit ansættelsesforhold med det samme, og du får ikke længere løn.
  • Bliver du bortvist, skal du straks kontakte din lokale Metalafdeling.
  • Hvis bortvisningen er urimelig, kan din tillidsrepræsentant eller Dansk Metal hjælpe dig i det videre forløb.

​Ja, en bortvisning kan i første omgang ske mundtligt. Sørg dog for at få en skriftlig begrundelse, da den er vigtig for din mulighed for at få dagpenge og hvis du eventuelt vil køre en sag imod din arbejdsgiver angående urimelig bortvisning.